Usluge - 420592-2019

06/09/2019    S172

Hrvatska-Zagreb: Usluge skaniranja

2019/S 172-420592

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 043-098162)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo pravosuđa
Nacionalni registracijski broj: 26635293339
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 49
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirela Skočić
E-pošta: nabava@pravosudje.hr
Telefon: +385 13714662
Telefaks: +385 13714699
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mprh.hr
Adresa profila kupca: www.mprh.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske

Referentni broj: 2/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79999100 Usluge skaniranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Sukladno Tehničkoj specifikaciji u Prilogu I.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/09/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 043-098162

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 06/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 03/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 06/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 03/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: