Tjenesteydelser - 420617-2020

08/09/2020    S174

Danmark-Aars: Forsikringstjenester

2020/S 174-420617

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene West
E-mail: lwl@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99668305
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/137195043.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.vesthimmerland.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/137195043.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/137195043.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forsikringstjenester

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66510000 Forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med udløbet af de nuværende forsikringsaftaler udbyder Vesthimmerlands Kommune følgende delaftaler pr. 1. januar 2021:

- Delaftale 1 - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

- Delaftale 2 - Motorkøretøjsforsikring

- Delaftale 3 - Erhvervs- og produktansvarsforsikring

- Delaftale 4 - Kollektiv ulykkesforsikring

- Delaftale 5 - Erhvervsrejseforsikring

- Delaftale 6 - Ledelsesansvarsforsikring

- Delaftale 7 - Kriminalitetsforsikring

- Delaftale 8 - Arbejdsskade, katastrofedækning

- Delaftale 9 - Lystfartøjsforsikring.

Der skal så vidt muligt afgives tilbud på alle ovenstående produkter. Dog er det tilladt at byde på enkelte produkter.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til bilag 7: Aftalevilkår og bilag 8-16: Kravspecifikationer, samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 474 900.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 1 - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66513200 Entrepriseforsikring
66515100 Forsikring i forbindelse med brand
66515200 Tingskadeforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på bygnings-, løsøre og entrepriseforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Motorkøretøjsforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 2 - Motorkøretøjsforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66514110 Motorkøretøjsforsikring
66516100 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på motorkøretøjsforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 030 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 3 - Erhvervs- og produktansvarsforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66516500 Forsikringstjenester mod erhvervsansvar
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på erhvervs- og produktansvarsforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 133 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Kollektiv ulykkesforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 4 - Kollektiv ulykkesforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66512100 Ulykkesforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på kollektiv ulykkesforsikring til byrådsmedlemmer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Erhvervsrejseforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 5 - Erhvervsrejseforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66514120 Søforsikring, luftfartforsikring og anden transportforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på erhvervsrejseforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 500.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 - Ledelsesansvarsforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 6 - Ledelsesansvarsforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66516500 Forsikringstjenester mod erhvervsansvar
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på ledelsesansvarsforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7 - Kriminalitetsforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 7 - Kriminalitetsforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66515410 Forsikring mod økonomisk tab
66515411 Forsikring mod pengetab
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på kriminalitetsforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 128 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8 - Arbejdsskade, katastrofedækning

Delkontraktnr.: Delaftale 8 - Arbejdsskade, katastrofedækning
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66512100 Ulykkesforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på forsikring vedr. arbejdsskade, katastrofedækning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 790 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 9 - Lystfartøjsforsikring

Delkontraktnr.: Delaftale 9 - Lystfartøjsforsikring
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66514150 Forsikring i forbindelse med skibe
66515200 Tingskadeforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vesthimmerlands Kommune ønsker tilbud på lystfartøjsforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Alle forsikringsaftaler træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2023.

Kommunen har dog ret til at forlænge aftalen med 1 år, alternativt 2 år.

Aftalerne udløber dog senest den 31. december 2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført mindst 3 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år (2018-2020). Med tilsvarende opgaver anses opgaver, som illustrerer erfaring med håndtering af forsikringer til offentlige kunder, herunder kommunekunder.

Tilbudsgiver skal ud for hver reference afgive følgende oplysninger:

- Start- og evt. slutdato for leverancen

- Modtager af leverancen (kunden)

- Kort beskrivelse af leverancen - hvilke forsikringer håndterer tilbudsgiver.

Der må maksimalt angives 3 referencer. I det omfang tilbud indeholder flere end 3 referencer, vil alene de første 3 referencer blive tillagt betydning. Tilbudsgivers beskrivelse af referencer i ESPD udgør den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/03/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020