Roba - 421578-2021

20/08/2021    S161

Belgija-Bruxelles: Nabava osobne zaštitne opreme (OZO).

2021/S 161-421578

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 137-363801)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD), Division Rights, Obligations and Medical Cell
Poštanska adresa: EEAS Building, Rond Point Schuman 9A
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1046
Država: Belgija
E-pošta: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://eeas.europa.eu
Adresa profila kupca: http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava osobne zaštitne opreme (OZO).

Referentni broj: EEAS/2021/OP/0034
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33000000 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava osobne zaštitne opreme (OZO) za Europsku službu za vanjsko djelovanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/08/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 137-363801

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 20/08/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 30/08/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 23/08/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 02/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: