TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 422316-2016

01/12/2016    S232

Belgien-Bruxelles: Levering af teknisk bistand i forbindelse med mål 2 i EU's biodiversitetsstrategi for 2020 — vedligeholdelse og genopretning af økosystemer og økosystemtjenester

2016/S 232-422316

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af teknisk bistand i forbindelse med mål 2 i EU's biodiversitetsstrategi for 2020 — vedligeholdelse og genopretning af økosystemer og økosystemtjenester.

Sagsnr.: ENV.B.2/SER/2016/0018.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Mål 2 i EU's biodiversitetsstrategi fokuserer på vedligeholdelse og forbedring af økosystemer og økosystemtjenester ved at etablere grøn infrastruktur og genoprette mindst 15 % af skadede økosystemer. Støtteaktionerne relateret til gennemførelsen af målsætningen er meget tekniske. Denne kontrakt sigter mod at levere den tekniske bistand til Kommissionen, der er nødvendig for at udvikle dem yderligere. Dette gælder især for styrkelsen af videngrundlaget for vurderingen af økosystemers og økosystemtjenesters tilstand og værdier, gennemførelsen af en ramme til en prioriteret genopretning, støtte til etablering af grøn infrastruktur og det transeuropæiske net for grøn infrastruktur (TEN-G), integrering af sikring af biodiversitet i forbindelse med leveringen af EU's vigtigste støtteinstrumenter og ingen nettotab.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 817 596.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — tjenesteydelseskontrakt for 12 måneder med et budget på 290 000 EUR.

Kontrakten kan fornyes 2 gange for en periode på 12 måneder på samme vilkår, op til en samlet maksimal varighed på 36 måneder og et samlet budget på 870 000 EUR, forudsat at kontrahentens udførelse er tilfredsstillende i alle henseender og med forbehold for bevilling af budgetmidler.

Det samlede beløb for 36 måneder er 817 596 EUR. Beløbet for 12 måneder er 272 532 EUR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 093-165666
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0202/2016/739529/SER/D2
Betegnelse:

Levering af teknisk bistand i forbindelse med mål 2 i EU's biodiversitetsstrategi for 2020 — vedligeholdelse og genopretning af økosystemer og økosystemtjenester

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
17/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: European Environmental Policy (IEEP)
Postadresse: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3
By: London
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SW1V 1RB
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 870 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 272 532.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 49 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

19 % + 12 % +16 % + 2 %.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Dette blev tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med titlen: Teknisk støtte i forbindelse med mål 2 i EU's biodiversitetsstrategi for 2020 — vedligeholdelse og genopretning af økosystemer og økosystemtjenester.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2016