Usluge - 423036-2014

TINazivBelgija-Bruxelles: Europska obuća: više od mode
NDBroj objave obavijesti423036-2014
PDDatum objave13/12/2014
OJBroj izdanja SL S-a241
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaIzvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aAgencije
DSDokument je poslan03/12/2014
DTRok za podnošenje02/02/2015
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
79996000 - Usluge organizacije poslovanja
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/easme
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ