Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 424144-2020

11/09/2020    S177

Finland-Helsinki: Kundesupporttjeneste til ECHA's informationsskranke

2020/S 177-424144

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Kemikalieagentur
Postadresse: Telakkakatu 6
By: Helsinki
NUTS-kode: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postnummer: 00150
Land: Finland
Kontaktperson: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.echa.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kundesupporttjeneste til ECHA's informationsskranke

Sagsnr.: ECHA/2020/704
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med tjenesteydelseskontrakten er at have et kundesupportteam til personale ved ECHA's informationsskranke og levere følgende tjenesteydelser: registrering; »kodning« og distribution af spørgsmål, der ankommer til agenturet; bemanding af omstillingen, registrering og forsendelse af postforsendelser og andre lignende aktiviteter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hovedudførelsessted:

Det Europæiske Kemikalieagenturs lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud med henblik på udvælgelse af en enkelt tjenesteyder til indgåelse af en direkte kontrakt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten, der indgås som følge af tildelingen af dette udbud, vil blive indgået for højst 48 måneder (2 + 1 + 1 år).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/10/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet via fjernsession.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst to repræsentanter pr. tilbud må overvære åbningen. Kontaktoplysninger for telekonferencen vil blive meddelt repræsentanterne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I henhold til artikel 11, stk.1, litra e), og artikel 11, stk. 4, af bilag I til finansforordningen forbeholder Det Europæiske Kemikalieagentur sig retten til at iværksætte et nyt udbud med forhandling med den kontrahent, der vælges i forbindelse med dette udbud, hvad angår nye tjenesteydelser, der består i en gentagelse af lignende tjenesteydelser, i løbet af de tre år, som følger underskrivelsen af den oprindelige kontrakt.

Tilbudsgivere og deltagere i denne udbudsprocedure skal vide, at deres personoplysninger med henblik på at beskytte Unionens finansielle interesser kan videregives til interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret, til instansen for økonomiske uregelmæssigheder eller til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og mellem anvisningsberettigede for Unionens organer, Kommissionen og forvaltningsorganerne. Den ordregivende myndighed og OLAF kan desuden kontrollere eller kræve en revision af gennemførelsen af kontrakten, der afledes af denne udbudsprocedure.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L -2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +358 4303-1
Fax: +358 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1). Hvis der menes at være tale om fejl og forsømmelser, kan der indgives en klage til Den Europæiske Ombudsmand i to år efter, der er opnået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at fristen for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest to måneder efter underrettelsen om tildelingsbeslutningen kan der indgives klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Postadresse: Telakkakatu 6
By: Helsinki
Postnummer: 00150
Land: Finland
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetadresse: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2020