Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 425431-2022

05/08/2022    S150

Danmark-København: EEA/DIS/R0/22/004 — Copernicustjenesten for europæiske jordbevægelser (EGMS — European Ground Motion Service) — støttetjenester

2022/S 150-425431

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 135-381571)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 – Geospatial Information Services
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EEA/DIS/R0/22/004 — Copernicustjenesten for europæiske jordbevægelser (EGMS — European Ground Motion Service) — støttetjenester

Sagsnr.: EEA/2022/OP/0014
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er oprettelsen af en rammetjenesteydelseskontrakt med en økonomisk aktør, der dækker følgende to opgaver:

• etablering, vedligeholdelse og medformandskab for rådgivningsudvalget for Copernicus jordbevægelsestjeneste

• levering af tjenesteydelser fra en støtteekspert inden for InSAR og jordbevægelse.

Rådgivningsudvalget skal yde uafhængig ekspertrådgivning og vejledning til EEA vedrørende specifikation, implementering, udbredelse, validering, udvikling og drift af Copernicus EGMS.

Støtteeksperten skal støtte udbredelse, validering, udvikling og drift af Copernicus EGMS i tæt samarbejde med EEA's personale, tjenesteudbydere (navnlig produktionsteamet og valideringsteamet) og rådgivningsudvalget.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 135-381571

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 30/08/2022
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 13/09/2022
Tidspunkt: 14:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 31/08/2022
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 14/09/2022
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: