Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 428851-2020

14/09/2020    S178

Belgija-Bruxelles: Upravljanje portfeljem IV-a

2020/S 178-428851

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 138-338268)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.I — Competences (Ispra), JRC.I.4 — Intellectual Property and Technology Transfer
Poštanska adresa: CDMA 05/035, Rue du Champ de Mars 21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
E-pošta: jrc-ispra-dir-i-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ECHA — Europska agencija za kemikalije
Poštanska adresa: P.O.Box 400
Mjesto: Helsinki
NUTS kod: FI1B Helsinki-Uusimaa
Poštanski broj: FI-00121
Država: Finska
E-pošta: ipr@echa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://echa.europa.eu/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Upravljanje portfeljem IV-a

Referentni broj: JRC/2020/OP/1007
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79100000 Pravne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Portfelj intelektualnog vlasništva (IV) Komisije sadržava prava industrijskog vlasništva (patenti, dizajn i žigovi). Za upravljanje portfeljem IV-a Europske komisije, a posebno za bilo koju aktivnost pred jednim od ureda za intelektualno vlasništvo u EU-u i izvan njega, često su potrebni predstavnici. Nabava se uglavnom odnosi na sve aktivnosti pred uredima za intelektualno vlasništvo, uključujući prijave za registraciju, postupke registracije, postupke koji se odnose na prigovore i proglašavanje ništavosti, obnavljanje i plaćanje anuiteta. Odnosi se na ponavljajuću nabavu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/09/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 138-338268

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 15/09/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 21/09/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 16/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/09/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: