Tjenesteydelser - 429654-2019

13/09/2019    S177    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Systemintegrator til kommunikations- og informationssystemer, der behandler EU's klassificerede informationer

2019/S 177-429654

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 138-338731)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Det Europæiske Forsvarsagentur
Rue Des Drapiers 17-23
Brussels
1050
Belgien
Kontaktperson: Procurement and contract unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
NUTS-kode: BE1

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eda.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Systemintegrator til kommunikations- og informationssystemer, der behandler EU's klassificerede informationer

Sagsnr.: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål for dette udbud og den resulterende rammeaftale er at oprette et langsigtet kontraktmæssigt forhold med en systemintegrator med henblik på at designe og udrulle kommunikations- og informationssystemer, der kan, og er officielt akkrediteret af en ekstern sikkerhedsakkrediteringsmyndighed til at lagre, behandle og elektronisk udveksle EU's klassificerede informationer inden for EDA, mellem EDA og EU-institutioner, mellem EDA og regeringsorganer i EU-medlemsstaterne og mellem EDA og udvalgte kommercielle virksomheder, der deltager i projekter, der kræver behandling af EU's klassificerede informationer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 138-338731

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 17:00
Læses:
Dato: 30/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 17/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 30/09/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: