Tjenesteydelser - 430695-2020

14/09/2020    S178

Danmark-Ballerup: Køreskolevirksomhed

2020/S 178-430695

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mansoor Solaimankheil
E-mail: fmi-sd-acs08@mil.dk
Telefon: +45 30526018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/575d6a72-dc53-4d81-b97e-83fcf5e2dbdf/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/575d6a72-dc53-4d81-b97e-83fcf5e2dbdf/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/575d6a72-dc53-4d81-b97e-83fcf5e2dbdf/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køreskoleundervisning til Beredskabsstyrelsen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80411000 Køreskolevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) udbyder køreskoleundervisningen til Beredskabsstyrelsen til følgende kørekortkategorier:

C, B/E, C/E

Dette udbud gennemføres efter reglerne om Light-tjenesteydelser (Light-Regimet), jf. Lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven), afsnit III, kapitel 16.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Se pkt. 5 i udbudsbetingelser.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Thisted: Kat C, B/E, C/E

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80411000 Køreskolevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Denne rammeaftale omfatter kørekortkategorien: C, B/E og C/E

- Hovedudførelsessted: Thisted.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 160 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

FMI er berettiget til at forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 1 år. Forlængelse må ikke finde sted mere en 1 gange. FMI skal give leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 (tredive) dage før rammeaftalens udløb.

Hvis FMI forlænger rammeaftalen på samme vilkår i 1 år, så vil slutdatoen ikke være 31. december 2023 som oplyst i pkt. II.2.7), men 31. december 2024.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Herning: Kat C, B/E, C/E

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80411000 Køreskolevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Denne rammeaftale omfatter kørekortkategorien: C, B/E og C/E

- Hovedudførelsessted: Herning.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 160 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

FMI er berettiget til at forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 1 år. Forlængelse må ikke finde sted mere en 1 gange. FMI skal give leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 (tredive) dage før rammeaftalens udløb.

Hvis FMI forlænger rammeaftalen på samme vilkår i 1 år, så vil slutdatoen ikke være 31. december 2023 som oplyst i pkt. II.2.7), men 31. december 2024.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Haderslev: Kat C, B/E, C/E

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80411000 Køreskolevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Haderslev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Denne rammeaftale omfatter kørekortkategorien: C, B/E og C/E

- Hovedudførelsessted: Haderslev.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 160 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

FMI er berettiget til at forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 1 år. Forlængelse må ikke finde sted mere en 1 gange. FMI skal give leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 (tredive) dage før rammeaftalens udløb.

Hvis FMI forlænger rammeaftalen på samme vilkår i 1 år, så vil slutdatoen ikke være 31. december 2023 som oplyst i pkt. II.2.7), men 31. december 2024.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Næstved: Kat C, B/E, C/E

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80411000 Køreskolevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Denne rammeaftale omfatter kørekortkategorien: C, B/E og C/E

- Hovedudførelsessted: Næstved.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 160 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

FMI er berettiget til at forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 1 år. Forlængelse må ikke finde sted mere en 1 gange. FMI skal give leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 (tredive) dage før rammeaftalens udløb.

Hvis FMI forlænger rammeaftalen på samme vilkår i 1 år, så vil slutdatoen ikke være 31. december 2023 som oplyst i pkt. II.2.7), men 31. december 2024.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Allinge: Kat C, B/E, C/E

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80411000 Køreskolevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Allinge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Denne rammeaftale omfatter kørekortkategorien: C, B/E og C/E

- Hovedudførelsessted: Allinge.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 160 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

FMI er berettiget til at forlænge rammeaftalen på samme vilkår i 1 år. Forlængelse må ikke finde sted mere en 1 gange. FMI skal give leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 (tredive) dage før rammeaftalens udløb.

Hvis FMI forlænger rammeaftalen på samme vilkår i 1 år, så vil slutdatoen ikke være 31. december 2023 som oplyst i pkt. II.2.7), men 31. december 2024.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalerne for hver enkelt delaftale vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris.

Vedr. tildeling af delaftaler. Se pkt. 5 i udbudsbetingelser.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 09/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Vedr. pkt. II.1.5): Anslået samlet værdi: Det forventede forbrug er alene udtryk for ordregivers forventning, som ikke er bindende i aftaleperioden. Det forventes at forbruget vil være i spændet mellem 20,8 mio. DKK til 35 mio. DKK

Hver enkelt delaftale har en samlet værdi på 4,16 mio. DKK. Dette beløb dækker en periode på 4 år. Det er inkl. optionen på 1 år.

Vedr. pkt. II.2.7): Kontraktens eller rammeaftalens varighed: Rammeaftalerne har en udløbstid på 3 år. FMI har mulighed for at forlænge hver enkelt delaftale med 1 år. Det anslået samlet værdi på 20,8 mio. DKK er inklusiv optionen på 1 år, og dækker en samlet periode på 4 år.

Hvis optionen ikke udnyttes, så vil det anslået samlet værdi være på 15,6 mio. DKK, og spændet vil være mellem 15, 6 mio. DKK til 30 mio. DKK

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2020