Tjenesteydelser - 431919-2018

04/10/2018    S191    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 191-431919

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
27186386
Edvard Thomsens Vej 14
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Simon Halfdan Gjedde
E-mail: sgje@tbst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8c564bc-a05d-43f9-ac3e-093441384e87/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8c564bc-a05d-43f9-ac3e-093441384e87/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8c564bc-a05d-43f9-ac3e-093441384e87/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8c564bc-a05d-43f9-ac3e-093441384e87/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af parallelle rammeaftaler om levering af it-ydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Ordregiver) ønsker med nærværende udbud at indgå 3 parallelle rammeaftaler (delaftaler) med flere leverandører inden for områderne:

— It-udvikling og vedligeholdelse af it-løsninger,

— It-konsulentydelser.

Rammeaftale 1:

- Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af selvbetjeningsløsninger med web-baseret adgang og evt. drift heraf overvejende udviklet på Microsoft teknologier.

Rammeaftale 2:

- Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af it-systemer og evt. drift heraf, af Ordregivers hjemmesider (inkl. undersider) samt selvbetjeningsydelser overvejende baseret på Sitecore.

Rammeaftale 3:

- Omfatter ad hoc køb af it-konsulentbistand med kompetencer inden for nævnte teknologistak på ydelsesområde 01 (Body shopping) og ydelsesområde 02 (Ressourceindlån).

Nærmere information findes i udbudsbetingelsernes afsnit 3.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Systemudvikling og vedligeholdelse (selvbetjeningsløsninger)

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72200000
72100000
72300000
72400000
72500000
72600000
72700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 1 omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af selvbetjeningsløsninger med web-baseret adgang og evt. drift heraf overvejende udviklet på Microsoft teknologier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at købe "tilknyttede ydelser" på Rammeaftale 1. Tilknyttede ydelser svarer til definitionen af "tilknyttede ydelser", således som det er defineret i standardaftalen K01, og kan f.eks. vedrøre uddannelse, konvertering e.lign.

Drift af systemet (hosting) er en frivillig option, der kan omfattes af Rammeaftale 1.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Leveringsaftale 1 (under delaftale 1 /Rammeaftale 1) giver mulighed for, at Kunden kan lade dele af Leverandørens ydelser være optioner for Kunden. Eventuelle optioner vil da fremgå i forbindelse med miniudbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Systemudvikling og vedligehold (web/hjemmeside område)

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72200000
72100000
72300000
72400000
72500000
72600000
72700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 2 omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af it-systemer og evt. drift heraf, af Ordregivers hjemmesider (inkl. undersider) samt selvbetjeningsydelser overvejende baseret på Sitecore.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at købe "tilknyttede ydelser" på Rammeaftale 2. Tilknyttede ydelser svarer til definitionen af "tilknyttede ydelser", således som det er defineret i standardaftalen K01, og kan f.eks. vedrøre uddannelse, konvertering e.lign.

Drift af systemet (hosting) er en frivillig option, der kan omfattes af Rammeaftale 2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Leveringsaftale 2 (under delaftale 2/ Rammeaftale 2) giver mulighed for, at Kunden kan lade dele af Leverandørens ydelser være optioner for Kunden. Eventuelle optioner vil da fremgå i forbindelse med miniudbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72200000
72100000
72500000
72700000
72300000
72400000
72600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 3 omfatter ad hoc køb af it-konsulentbistand med kompetencer inden for nævnte teknologistak i udbudsbetingelserne punkt 3 (Body shopping) og ydelsesområde 02 (Ressourceindlån).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Rammeaftale 1 (Delaftale 1):

- Tilbudsgivers omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal gennemsnitligt være minimum 7 000 000 DKK pr. år,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår skal være på minimum: 10%.

Rammeaftale 2 (Delaftale 2):

- Tilbudsgivers omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal gennemsnitligt være minimum 7 000 000 DKK pr. år,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår være på minimum: 10%.

Rammeaftale 3 (Delaftale 3):

- Tilbudsgivers omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal gennemsnitligt være minimum 7 000 000 DKK pr. år,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår være på minimum: 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 18:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 18:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018