Radovi - 432815-2019

16/09/2019    S178    - - Radovi - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Slatina: Radovi na rekonstrukciji

2019/S 178-432815

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 163-399819)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Grad Slatina
68254459599
Trg sv. Josipa 10
Slatina
33520
Hrvatska
Telefon: +385 33551357
E-pošta: javna.nabava@slatina.hr
Telefaks: +385 33551143
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.slatina.hr

Adresa profila kupca: www.slatina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia

Referentni broj: 40/19.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/09/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 163-399819

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:

Izmjena Dokumentacije o nabavi odnosi se na Točku 7.16. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda, te Prilog 1 – Prijedlog ugovora i Prilog 4 – Troškovnik.

Izmjene su označene crvenom bojom.

Glasi:

Izmjena Dokumentacije o nabavi odnosi se na Točku 7.16. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda, te Prilog 4 – Troškovnik.

Izmjene su označene crvenom bojom.

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 23/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 23/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: