Varer - 434485-2020

16/09/2020    S180

Danmark-Hillerød: Ortopædiske implantater

2020/S 180-434485

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2, Blok E, st.
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Søderberg
E-mail: mia.soederberg@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kæbekirurgiske specialfremstillede implantater og virtuelt operationsplanlægningssystem

Sagsnr.: 19054697
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33183100 Ortopædiske implantater
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter enkelt steril emballerede og specialfremstillede kæbekirurgiske skinner og skruer, virtuelt operationsplanlægningssystem samt ingeniørtimer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter enkelt sterilemballerede specialfremstillede implantater og instrumenter til kæbekirurgi (dvs. en række varer) samt en række tilknyttede ydelser, navnlig vedrørende virtuel operationsplanlægning herunder ingeniørtimer.

Virtuel operationsplanlægning er en ”Software as a Service-løsning”, dvs. en WEB-baseret løsning, hvor ydelserne tilgås som services på leverandørens platform. Platformen vedligeholdes og driftes af leverandøren.

Størstedelen af operationerne på det kæbekirurgiske område baseret på virtuel operationsplanlægning. Operationerne foregår på tand- mund- og kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet, som gennemfører højt specialiseret kæbekirurgi på landsdelsniveau. Afdelingen har behov for et fuldt udbygget virtuelt planlægningssystem, som kan anvendes til virtuel planlægning af alle typer af korrektiv kirurgi i ansigtet og kraniet samt til graft harvesting. Det er i den forbindelse væsentligt, at afdelingens personale kan få support i brugen af systemet i dagtimerne på alle hverdage.

Der er tæt sammenhæng mellem implantaterne og det virtuelle planlægningssystem, da systemet skal kende de kæbekirurgiske implantater, således, at brug af specifikke implantater indgår som en integreret del af anvendelse af systemet. Reelt er det således systemet, der definerer hvilke implantater, som inddrages i planlægningen.

Der er også behov for, at de implantater, skinner og skruer, der vendes i behandlingen af kæbekirurgiske patienter, leveres fabrikssterile i forpakninger, der er egnet de arbejdsgange, der er på operationsgangen i forhold til patientsikkerhed og efterfølgende sporing af de indopererede implantater.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kæbekirurgiske implantater og virtuelt operationsplanlægningssystem erhverves ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3: Monopolsituation.

Kontrakten offentliggøres på frivillig basis, da Region Hovedstaden ønsker åbenhed om grundlaget herfor, og forventes indgået med Johnson og Johnson, a Division of Janssen-Cilag A/S efter udløbet af standstill perioden på 10 dage regnet fra dagen efter bekendtgørelsen.

Begrundelsen for udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse nedenfor gælder også service og forbrugsvarer: Kontrakten omfatter patientspecifikke implantater, virtuelt operationsplanlægningssystem med tilhørende kompatible fabrikssteriliserede implantater, ingeniørtimer, service og uddannelse.

Den aftagende afdeling er kæbekirurgisk afdeling, Rigshospitalet i Region Hovedstaden og har behov for de af kontraktens omfattede produkter og ydelser.

Alene Depuy Synthes har kæbekirurgiske implantater og virtuelt operationsplanlægningssystem, der opfylder til kæbekirurgisk afdeling, Rigshospitalets behov. – se bilag 1.

Region Hovedstaden har i den forbindelse foretaget en gennemgang af andre løsninger, særligt integration mellem operationsplanlægningssoftware og tilhørende implantatsystem, men finder at de muligheder som implantaterne og operationsplanlægningssystemet fra Depuy Synthes giver mulighed for er så tungtvejende, at vi ikke kan løse opgaven anderledes.

Tekniske krav for kæbekirurgiske implantater og virtuelt operationsplanlægningssystem ovenfor er sædvanlige og nødvendige for at opfylde kæbekirurgisk afdeling, Rigshospitalets behov. Konklusionen er derfor, at en gennemførelse af udbud ikke kan føre til en anden vinder.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Johnson og Johnson, a Division of Janssen-Cilag A/S
CVR-nummer: DK19248615
By: Birkerød
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Postadresse: der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020