Usluge - 435444-2018

06/10/2018    S193

Luksemburg-Luxembourg: Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

2018/S 193-435444

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 171-387877)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://curia.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

Referentni broj: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Glavna CPV oznaka
98392000 Usluge preseljenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Sud je odlučio objaviti ovaj poziv na podnošenje ponuda s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga preseljenja različitih administrativnih odjela Suda, kako bi se oslobodili prostori u zgradi TZ/T bis i koristio kompleks prostorija novog Tornja C koji je trenutačno u izgradnji.

Zadatak obuhvaća 5 dijelova:

— koordinaciju i pripremne radove preseljenja,

— stavljanje na raspolaganje različite opreme (kamiona, dizala, kolica, kartonskih kutija itd.),

— stvarne usluge preseljenja,

— koordinaciju isključivanja i ponovnog uključivanja telefona, računala i pisača,

— koordinaciju usluga čišćenja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/10/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 171-387877

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Točka 2. u popisu cijena u Prilogu 4. uputa za nadmetanje mijenja se kako slijedi:

Broj osoba za preseljenje po danu: 40.

Stoga se preporuča ponuditeljima da uzmu u obzir da je broj osoba za preseljenje postavljen na 40 po danu preseljenja, te da stoga moraju navesti dnevnicu (koja je jednaka 10 sati rada po osobi) uzimajući u obzir traženu radnu snagu.