Tjenesteydelser - 438507-2020

18/09/2020    S182

Danmark-Brøndby: Rekrutteringstjenester

2020/S 182-438507

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Spil A/S
CVR-nummer: 64011715
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Niclas Hørup
E-mail: nich@danskespil.dk
Telefon: +45 26708283
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Niclas Hørup
E-mail: nich@danskespil.dk
Telefon: +45 26708283
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Licens Spil A/S
CVR-nummer: 33034474
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Niclas Hørup
E-mail: nich@danskespil.dk
Telefon: +45 26708283
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279384&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279384&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79600000 Rekrutteringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S (herefter omtalt som "ordregiver" som samlet betegnelse") udbyder en rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale A vedrører rekruttering af ledere og specialister til IT-området. Delaftale B vedrører rekruttering af ledere og specialister til økonomi-området.

Ordregiver anvender udbud med forhandling med prækvalifikaiton af maks. 3 ansøgere. Ansøgerne vil blive opfordret til at afgive tilbud. Ordregiver forbeholder sig retten til at indgå aftale på baggrund af det indledende tilbud, men forbeholder sig ret til at afholde forhandlinger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser (IT-området)

Delkontraktnr.: A
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000 Rekrutteringstjenester
79635000 Evalueringstjenester i forbindelse med personalerekruttering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S udbyder en rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale A vedrører rekruttering af ledere og specialister til IT-området.

Delaftale B vedrører rekruttering af ledere og specialister til økonomiområdet.

Rekrutteringsydelser omfatter:

- Job- og kompetenceprofil

- Udarbejdelse af stillingsopslag

- Annoncering af stillingsopslag

- Search-proces

- Screening

- Forberedelse af samtaler

- Deltagelse ved samtaler

- Referenceindhentning

- Test af kandidater

- Afrapportering af testresultater.

Rekruttering på IT-området omfatter bl.a., men ikke udelukkende rekruttering til stillinger som:

- Udviklere/programmører

- Systemadministratorer

- DevOps

- IT-arkitekter

- Projektledere

- Tech Leads

- Scrum Master.

Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale. Der indgås aftale med én leverandør på hver delaftale, som skal være leverandør af rekrutteringsydelser i delaftalens aftaleperiode. Rammeaftalen giver ordregiver ret, men ikke pligt til, at aftage ydelser omfattet af rammeaftalen.

Ordregiver anvender udbud med forhandling med prækvalifikaiton af maks. 3 ansøgere på hver delaftale. Ansøgerne vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ordregiver forbeholder sig retten til at indgå aftale på baggrund af det indledende tilbud, men forbeholder sig retten til at afholde forhandlinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 75 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de egnede ansøgere udvælges de ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte delaftale. Ved relevante referencer forstås en konkret og afsluttet levering inden for de seneste 3 år.

For hver reference skal kunden og udførelsestidspunkt (dato fra start og slut) angives.

Ydermere bør det af referencerne fremgå:

— Kundens branche

— Referencens beløbsmæssige størrelse

— Hvilken stilling(er) blev rekrutteret (specialister og/eller ledere)

— Stillingsbetegnelse

— Fagområde (økonomi/IT)

— Hvilke af følgende rekrutteringsydelser blev leveret:

- Job- og kompetenceprofil

- Udarbejdelse af stillingsopslag

- Annoncering af stillingsopslag

- Search-proces

- Screening

- Forberedelse af samtaler

- Deltagelse ved samtaler

- Referenceindhentning

- Test af kandidater

- Afrapportering af testresultater.

Ordregiver foretager en skønsmæssig helhedsvurdering af de relevante referencer. De mest relevante referencer er de referencer, der tilsammen dokumenterer den største dybde og bredde i de udførte leverancer.

Ved bredden lægger ordregiver vægt på i hvilket omfang, at ansøgers referencer dokumenterer:

— Rekrutterering af både specialister og ledere på det IT-området

— At stillingsbetegnelserne er sammenlignelig med de stillingsbetegnelser, som ordregiver har angivet på IT-området

— At indholdet af rekrutteringsydelserne svarer til dem, som ordregiver angiver i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.4).

Ved dybden lægger ordregiver vægt på i hvilket omfang, at ansøgers referencer dokumenterer:

— at ansøger har leveret til kunder, som er sammenlignelige med ordregiver, herunder sammensætning og branche.

Ordregiver vil lægger vægt på referencernes ”bredde” og ”dybde” i prioriteret rækkefølge, hvor bredde tillægges størst betydning.

Ansøger må vedlægge op til 3 referencer. Såfremt der vedlægges mere end 3 referencer, tager ordregiver udgangspunkt i de 3 tidsmæssigt nyeste reference (vurderet på den angivne slutdato i referencen).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser (økonomi-området)

Delkontraktnr.: B
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79635000 Evalueringstjenester i forbindelse med personalerekruttering
79600000 Rekrutteringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S udbyder en rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler.

Delaftale A vedrører rekruttering af ledere og specialister til IT-området.

Delaftale B vedrører rekruttering af ledere og specialister til økonomiområdet.

Rekrutteringsydelser omfatter bl.a.:

- Job- og kompetenceprofil

- Udarbejdelse af stillingsopslag

- Annoncering af stillingsopslag

- Search-proces

- Screening

- Forberedelse af samtaler

- Deltagelse ved samtaler

- Referenceindhentning

- Test af kandidater

- Afrapportering af testresultater.

Rekruttering på økonomi-området omfatter bl.a., men ikke udelukkende rekruttering til stillinger som:

- Data Engineers

- Tech Leads

- Scrum Master

- BI Business Partner

- Data Scientist.

Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale. Der indgås aftale med én leverandør på hver delaftale, som skal være leverandør af rekrutteringsydelser i delaftalens aftaleperiode.

Rammeaftalen giver ordregiver ret, men ikke pligt til, at aftage ydelser omfattet af rammeaftalen.

Ordregiver anvender udbud med forhandling med prækvalifikaiton af maks. 3 ansøgere på hver delaftale. Ansøgerne vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ordregiver forbeholder sig retten til at indgå aftale på baggrund af det indledende tilbud, men forbeholder sig retten til at afholde forhandlinger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 75 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de egnede ansøgere udvælges de ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte delaftale. Ved relevante referencer forstås en konkret og afsluttet levering inden for de seneste 3 år.

For hver reference skal kunden og udførelsestidspunkt (dato fra start og slut) angives.

Ydermere bør det af referencerne fremgå:

— Kundens branche

— Referencens monetære størrelse

— Hvilken stilling(er) blev rekrutteret (specialister og/eller ledere)

— Stillingsbetegnelse

— Fagområde (økonomi/IT)

— Hvilke af følgende rekrutteringsydelser blev leveret:

- Job- og kompetenceprofil

- Udarbejdelse af stillingsopslag

- Annoncering af stillingsopslag

- Search-proces

- Screening

- Forberedelse af samtaler

- Deltagelse ved samtaler

- Referenceindhentning

- Test af kandidater

- Afrapportering af testresultater.

Ordregiver foretager en skønsmæssig helhedsvurdering af de relevante referencer. De mest relevante referencer er de referencer, der tilsammen dokumenterer den største dybde og bredde i de udførte leverancer.

Ved bredden lægger ordregiver vægt på i hvilket omfang, at ansøgers referencer dokumenterer:

— Rekrutterering af både specialister og ledere på det økonomi-området

— at stillingsbetegnelserne er sammenlignelig med de stillingsbetegnelser, som ordregiver har angivet på økonomi-området

— At indholdet af rekrutteringsydelserne svarer til dem, som ordregiver angiver i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.4).

Ved dybden lægger ordregiver vægt på i hvilket omfang, at ansøgers referencer dokumenterer:

— at ansøger har leveret til kunder, som er sammenlignelige med ordregiver, herunder sammensætning og branche.

Ordregiver vil lægger vægt på referencernes ”bredde” og ”dybde” i prioriteret rækkefølge, hvor bredde tillægges størst betydning.

Ansøger må vedlægge op til 3 referencer. Såfremt der vedlægges mere end 3 referencer, tager ordregiver udgangspunkt i de 3 tidsmæssigt nyeste reference (vurderet på den angivne slutdato i referencen).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 128-313832
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad. pkt. II.1.5) og II.2.6): Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at ordregiver ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.

Rammeaftalen indebærer således ikke en konkret endelig forpligtelse for ordregiver til at aftage bestemte mængder på bestemte tidspunkter, men giver ordregiver ret til, fra gang til gang, efterhånden som et konkret behov opstår, at foretage bestilling af ydelser på de vilkår som fremgår af rammeaftalen. Der garanteres således ikke for en bestemt volumen på rammeaftalen.

En ansøger, som ønsker at ansøge om prækvalifikation på begge delaftaler skal udfylde og aflevere 2 (to) separate ESPD'er for hver delaftale. Ønsker ansøger at ønske om prækvalifikation på én delaftale, skal ansøger udfylde og aflevere 1 (et) ESPD for den pågældende delaftale.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgere vil tillige blive udelukket fra udbudsproceduren, hvis ansøgere er omfattet af den i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Underleverandører, som ansøger måtte basere sin finansielle og økonomiske / tekniske og faglige formåen på, skal ved fremlæggelse af dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, underskrive erklæring om, at virksomheden vil hæfte solidarisk med hovedleverandøren for rammeaftalens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgningen og eventuelle tilbud skal afgives på dansk.

Ansøgningen og tilbuddet må dog gerne indeholde begreber og korte benævnelser på engelsk, såfremt det tjener til forståelse af tilbuddet, f.eks. når en angivelse eller benævnelse på dansk ikke er retvisende. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at se bort fra de dele af tilbuddet, som ikke er afgivet på dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020