Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Varer - 440141-2019

19/09/2019    S181    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Gislev: Medicinsk udstyr

2019/S 181-440141

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Ghariba Khalaf
E-mail: gkhal@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113752566.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-midtfyn
By: Ringe
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmk.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Langeland
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns
By: Bogense
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedshøring af tilbudsliste og kravsepcifikation - diabetesartikler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende høring vedrører påtænkt udbud af diabetesartikler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandør bedes komme med bemærkninger til tilbudslisten, herunder krav til de enkelte positioner, der måtte være. Leverandør bedes endvidere komme med bemærkninger til påtænkte krav i kravspecifikationen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/10/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2019