Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 442060-2019

Submission deadline has been amended by:  514683-2019
20/09/2019    S182    Den Europæiske Investeringsbank - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Teknisk bistandsfacilitet til »Clean Oceans«-initiativet i Afrika syd for Sahara

2019/S 182-442060

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Agnes Morel
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.eib.org/en/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5450
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk bistandsfacilitet til »Clean Oceans«-initiativet i Afrika syd for Sahara

Sagsnr.: AA-010039-001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne opgave er at identificere, forberede og støtte gennemførelsen af teknisk, finansielt, økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtige projekter i Afrika syd for Sahara* på områderne for forvaltning af fast affald, spildevand og regnvand. Projekterne bør bidrage til en reduktion af udledningen af plastik til havene på linje med målsætningerne for »Clean Oceans«-initiativet**.

Det forventes, at 20 projekter vil blive identificeret og beskrevet i projektdossierer. 10 af disse vil blive valgt til forberedende gennemførelsesundersøgelser, og 5 vil senere blive udvalgt til udarbejdelse af gennemførlighedsundersøgelser og relateret projektdokumentation.

*Med undtagelse af Sydafrika

**https://www.eib.org/en/publications/the-clean

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
41000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne vil blive leveret fra forskellige beliggenheder i Afrika syd for Sahara, såvel som fra kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Cotonou-tilskudsbudgettet, Investeringsfacilitet for Afrika, Vestindien og Stillehavet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Teamet bør bestå af en teamleder og nøgleeksperter med erfaring inden for områderne for fast affald, spildevand og regnvand. Assisterende eksperter, såsom ingeniører, økonomer og miljømæssige og sociale specialister vil også være nødvendige for at udføre denne opgave.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 145-355933
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/11/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet i en ikke-offentlig procedure. Efter skriftlig anmodning til EIB (se afsnit I.1)) vil et skriftligt resumé fra åbningen af bud efter anmodning blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Buddene vil blive åbnet i en ikke-offentlig procedure. Efter skriftlig anmodning til EIB (se afsnit I.1)) vil et skriftligt resumé fra åbningen af bud efter anmodning blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2019