Tjenesteydelser - 442078-2020

21/09/2020    S183

Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2020/S 183-442078

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FynBus
CVR-nummer: 29979944
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsh@fynbus.dk
Telefon: +45 63112214
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4c6e97-be61-4048-9759-53cacda42ff8/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4c6e97-be61-4048-9759-53cacda42ff8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4c6e97-be61-4048-9759-53cacda42ff8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4c6e97-be61-4048-9759-53cacda42ff8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig transport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FR6 - Udbud af specialkørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udførelse af specialkørsel, herunder bl.a. kørsel til specialskoler og daginstitutioner i og uden for Faaborg-Midtfyn Kommune, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel. De enkelte borgere er alle visiterede til ordningen af Faaborg-Midtfyn Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Øhavsskolen, afs. Uglen (elev)

- Bøgebjergskolen (elev)

- Brahesminde Skole, afd. Svanninge (elev)

- Brahesminde Skole, afd. Horne (elev)

- Øhavsskolen, afd. Svanen (elev)

- Brahesminde Skole, afd. Horne (spec)

- Øhavsskolen, afd. Uglen (spec)

- Heldagsskolen i Korinth (spec)

- Ungdomsskolens Heltidsundervisning ”Bangsbo” (spec)

- Munkegården (Ø-færgen) (spec)

- Holbrogaard (spec)

- Sundbrinken Børnehus (specialpladser).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Tre Ege Skolen afd. Kværndrup (elev)

- Espe Skole (elev)

- Nordagerskolen (elev)

- Tre Ege Skolen afd. Ryslinge (elev)

- Tingagerskolen (elev)

- Brobyskolerne afd. Allested-Vejle (elev)

- Brobyskolerne ad. Pontoppidan (elev)

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan (spec.)

- Nordagerskolen (spec)

- Espe Skole (spec)

- Tingagerskolen (spec)

- Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup (spec)

- Nordskovens Friskole (spec)

- Ringe Kost & Realskole (spec)

- Asgaard-Sødinge (spec)

- Gl. Højgaard (spec)

- Natur & Helhedsskolen (spec).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Broskolen afd. Bøgehøj (elev)

- Broskolen, afd. Rolfsted (elev)

- Carl Nielsen Skolen (elev)

- Carl Nielsen Skolen (spec)

- Æblegården (spec)

- Nyborg Heldagsskole (spec)

- Enghaveskolen (spec)

- Enghaveskolen SFO

- Enghaveskolens specialbørnehave

- Paarup Skole (spec)

- Paarup Skole SFO (spec)

- Lumby Skole (spec)

- Lumby Skole SFO (spec)

- Nørrebjergskolen (spec)

- Nørrebjergskolen SFO (spec)

- Børnehuset Symfonien (specpl.).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Dagtilbud Broby

- STU Broby.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Genoptræning, Tømmergården 6, 5600 Faaborg

- Aktivitet, Tømmergården 6, 5600 Faaborg

- Aktivitet, Tømmergården 37, 5600 Faaborg

- Fru Hansens Stue, Tømmergården 4, 5600 Faaborg

- Aktivitet, Prices Havecentret, Prices Havevej 1, 5600 Faaborg

- Genoptræning, Prices Havecentret, Prices Havevej 1, 5600 Faaborg

- Genoptræning Åløkkeparken, Åløkkevej 4, 5672 Broby

- Aktivitet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, 5672 Broby

- Dagcenter, Kværndrup Værkstedet, Odensevej 26, 5772 Kværndrup.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-6

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Genoptræning Tingager, Østre Ringvej 7, 5750 Ringe

- Aktivitet Tingager, Østre Ringvej 7, 5750 Ringe

- Genoptræning, Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe

- Genoptræning, Nørrevænget 1, 5854 Gislev

- Aktivitet, Nørrevænget 1, 5854 Gislev

- Aktivitet, Humlehaven, Humlehaven 1,5792 Årslev

- Aktivitet, Åhaven, Ådalen 3, 5863 Ferritslev.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/04/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2020