Radovi - 442968-2021

Submission deadline has been amended by:  548549-2021
TINazivHrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na hidroelektrani
NDBroj objave obavijesti442968-2021
PDDatum objave01/09/2021
OJBroj izdanja SL S-a169
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaHEP - Proizvodnja d.o.o. (09518585079)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan27/08/2021
DTRok za podnošenje04/11/2021
NCVrsta ugovora1 - Radovi
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)45251120 - Građevinski radovi na hidroelektrani
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)https://www.hep.hr/proizvodnja/
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU