Roba - 443067-2021

01/09/2021    S169

Hrvatska-Rijeka: Autobusi za javni promet

2021/S 169-443067

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 148-395181)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 19081493664
Poštanska adresa: Školjić 15
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Poslovni sustavi d.o.o., Odjel javne nabave, Voditelj Odjela javne nabave: Deni Ćorić, dipl. oec.
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefon: +385 51564442/+385 51564520
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.autotrolej.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA I STAVLJANJE U FUNKCIJU 37 NOVIH AUTOBUSA

Referentni broj: 143-VV-21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121100 Autobusi za javni promet
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet javne nabave je nabava 7 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa, 7 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo gradsko/prigradskih poluniskopodnih autobusa i 11 midi prigradskih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo te usluga jamstva za svaku grupu sukladno Troškovnicima, Tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi.

Nabava se provodi u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ – u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza (referentna oznaka poziva: KK.07.4.2.29)“

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/08/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 148-395181

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

16.01.2022 00:00

Glasi:

26.01.2022 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 03/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 13/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 03/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 13/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: