Tjenesteydelser - 445721-2014

Vis forkortet udgave

31/12/2014    S251

Belgien-Bruxelles: SMART 2014/0026 — Teknisk udvikling af onlineplatformen til observatoriet for global internetpolitik

2014/S 251-445721

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat D — samarbejde (D.1)
Postadresse: avenue Beaulieu 25
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Eddy Hartog
Mailadresse: cnect-d1@ec.europa.eu
Telefon: +32 22990084
Fax: +32 22968970

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=591

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
SMART 2014/0026 — Teknisk udvikling af onlineplatformen til observatoriet for global internetpolitik.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Hovedformålet med udbuddet er teknisk udvikling af observatoriet for global internetpolitiks (GIPO) webbaserede platform til overvågning af internetrelateret politik, regulatoriske og tekniske udviklinger i hele verden med det formål at forbedre ekspertisen og forståelsen blandt alle aktører, herunder lande, ngo'er og interessegrupper, der indtil nu har været marginaliserede i debatter og beslutninger om internettet.
Observatoriet for global internetpolitiks onlineplatform skal hovedsageligt udføre følgende funktioner:
— anvende informations- og kommunikationsteknologier til løbende at overvåge og indsamle oplysninger og data om udviklingen inden for internetrelateret politik, ved fuld anvendelse af »big data«-teknologier
— identificere links mellem forskellige fora og diskussioner med det formål af afhjælpe »politiksiloer«, kontekstualisere information og identificere politiktendenser
— levere letanvendelig adgang til data vha. dashboards og andre moderne visualiseringsteknikker.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 478 967 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 20
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 30
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0026.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 150-268967 af 7.8.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0676298/00-42
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: P.A.U. Education
Postadresse: c/Muntaner, 262, No 3
By: Barcelona (Barcelona)
Postnummer: 08021
Land: Spanien
Mailadresse: agnes.aguilo@paueducation.com
Telefon: +34 933670400
Fax: +34 934146238
Internetadresse: http://www.paueducation.com

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 478 967 EUR
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horizon 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020).
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Inden for 2 måneder fra klagerens underrettelse eller, i mangel deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren, bevirker en klage til Den Europæiske Ombudsmand ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, direktorat D, afdeling D.1
Postadresse: avenue de Beaulieu 25
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: eddy.hartog@ec.europa.eu
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.12.2014