Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 445816-2021

03/09/2021    S171

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 171-445816

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landsbyggefonden
Postadresse: Studiestræde 50
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1554
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Agerskov Thuesen
E-mail: emil.agerskov@dk.dlapiper.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://lbf.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedr. udbud af whistleblowerordning til Danmarks almene boligorganisationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Landsbyggefonden inviterer hermed til markedsdialog forud for Landsbyggefondens og de almene boligorganisationers udbud af en rammeaftale om etablering, drift og administration af en whistleblowerordning til Danmarks almene boligorganisationer.

Udbuddet udspringer af, at boligorganisationer med 50 eller flere ansatte i henhold til Lov nr. 1436 af 29/06/2021 ”Lov om beskyttelse af whistleblowere” skal etablere en whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen skal kunne anvendes af alle arbejdstagere, ledelse, folkevalgte og beboere hos de af Danmarks ca. 520 almene boligorganisationer, der tilslutter sig ordningen. Antallet af personer, der potentielt kan blive omfattet af whistleblowerordningen er således samlet:

• Cirka 30.000 arbejdstagere.

• Cirka 20.000 folkevalgte.

• Cirka 800.000 beboere, der er ældre end 18 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markedsdialogen gennemføres på skriftligt grundlag og omfatter tillige en generel høring over udbudsmaterialet.

Ved ønske om at deltage i markedsdialogen, kan spørgeskema og udbudsmaterialet rekvireres ved henvendelse til Emil Agerskov Thuesen via e-mail: emil.agerskov@dk.dlapiper.com.

Udfyldt spørgeskema bedes returneret senest den 20. september 2021.

Landsbyggefonden forventer at offentliggøre udbuddet ultimo september/primo oktober 2021.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/08/2021