Usluge - 446822-2016

TINazivPoljska-Varšava: Usluge čišćenja za prostorije Kuće EU-a u Varšavi, Poljska
NDBroj objave obavijesti446822-2016
PDDatum objave20/12/2016
OJBroj izdanja SL S-a245
TWMjesto/grad kupcaVARŠAVA
AUSlužbeno ime kupcaEuropean Commission Representation in Poland
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaPL
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan07/12/2016
DTRok za podnošenje26/01/2017
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka2 - Ograničeni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)90910000 - Usluge čišćenja
90911200 - Usluge čišćenja zgrada
RCMjesto izvršenja (NUTS)00
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/poland/home_pl
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU