Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 446823-2016

20/12/2016    S245

Belgien-Bruxelles: Udvikling af 80 modeller for repræsentative produkter/organisationer

2016/S 245-446823

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling af 80 modeller for repræsentative produkter/organisationer.

Sagsnr.: ENV.A.1/SER/2016/0006.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Metoderne for produkters miljøaftryk (PEF) og organisationers miljøaftryk (OEF) er vurderinger med flere kriterier af den miljømæssige ydeevne ved produkter eller organisationer under hele deres levetid. Kategorispecifikke regler for produkters miljøaftryk (PEFCR)/sektorspecifikke regler for organisationers miljøaftryk (OEFSR) er regelsæt, som finder anvendelse for at kunne beregne PEF/OEF-profilen for et produkt/organisation. Hver PEFCR/OEFSR omfatter 1 eller flere repræsentative produkter/organisationer, der skal modelleres for at kunne anvendes til kommerciel software til vurdering af levetid.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 233 250.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — tjenesteydelseskontrakt.

Enkelt kontrakt (kan ikke fornys) for højst 280 000 EUR. Opgaverne skal være afsluttet senest 30.6.2017.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk venligst, at dette tidligere blev offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med titlen »Udvikling af 24 PEFCR- og 2 OEFSR-modeller«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 070-121425
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 070201/2016/741772/SER/ENV.B1
Betegnelse:

Udvikling af 80 modeller for repræsentative produkter/organisationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/12/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pré Consultants B.V.
Postadresse: Stationsplein 121
By: Amersfoort
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 3818 LE
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Blonk Milieu Advies BV
Postadresse: Gravin Beatrix 34
By: Gouda
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 2805 PJ
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: GreenDelta GmbH
Postadresse: Mullerstraße 135
By: Berlin
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 13349
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH
Postadresse: Max-Brauer-Allee 50
By: Hamburg
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 22765
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Maki Consulting GmbH
Postadresse: Sepp-Zehentner Straße 33
By: Stepanskirchen
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 83071
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Quantis sarl
Postadresse: EPFL Innovation Park, Bat. D
By: Lausanne
NUTS-kode: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postnummer: 1015
Land: Schweiz
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RDC Environment S.A.
Postadresse: avenue Gustave Demey 57
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1160
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Thinkstep AG
Postadresse: Hauptstraße 111–113
By: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 70771
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek
Postadresse: Boeretang 200
By: Mol
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 2400
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 280 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 233 250.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Startdatoen for denne kontrakt, der er nævnt i punkt II.2.7 i udbudsbekendtgørelsen, er ikke en nøjagtig dato, da vi ikke endnu kan sige, hvornår kontrakten underskrives. 15.9.2016 er en anslået startdato, men slutdatoen er uden tvivl 30.6.2017.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2016