Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 448574-2021

06/09/2021    S172

Danmark-Holbæk: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2021/S 172-448574

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Feldborg
E-mail: heben@holb.dk
Telefon: +45 72361239
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.holbaek.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Gustafsson
E-mail: megu@kalundborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kalundborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nagel
E-mail: anchr@naestved.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.naestved.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabrine Guldager
E-mail: SAHO@ringsted.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ringsted.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
By: Faxe
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nagel
E-mail: anchr@naestved.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.faxekommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Bent Rønsgård
E-mail: bent@slagelse.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.slagelse.dk/borger
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
By: Greve
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Torp Steffensen
E-mail: lat@greve.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.greve.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
By: Stevns
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Tomas Tomasson
E-mail: TomaToma@stevns.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://stevns.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
By: Guldborgsund
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Hilleke Andreassen
E-mail: dha@guldborgsund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.guldborgsund.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Aagreen
E-mail: chaa@lejre.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lejre.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Monica Handberg
E-mail: moha@vordingborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vordingborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
By: Roskilde
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Valentina Stosic
E-mail: Valentinas@roskilde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.roskilde.dk/da-dk/forside/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
By: Køge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Thorlund-Rejnholdt
E-mail: anders.thorlund-rejnholdt@koege.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.koege.dk/borger.aspx
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
By: Sorø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Debbie Sørensen
E-mail: debs@soroe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://soroe.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309271&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309271&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dentale forbrugsartikler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Holbæk Kommune udbyder på egne vegne op på vegne af 13 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS) en 4-årig rammeaftale på levering af dentale forbrugsartikler til kommunernes tandpleje med start 1. dec.2021.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015 samt Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 og omfatter et bredt sortiment, der er opdelt i 10 kategorier: aftryk og cementering, fyldninger mv., sprøjter og spidser, præparation og pudsning, rodbehandling, desinfektion, engangsartikler, profylakse, røntgen, legetøj (se nærmere beskrivelse i bilag 2).

Rammeaftalen tildeles til den tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af bedste forhold mellem pris og kvalitet (nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne afsnit 9)

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 073 068.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Holbæk Kommune udbyder på egne vegne og på vegne af 13 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS) en 4-årig rammeaftale på levering af dentale forbrugsartikler til kommunernes tandpleje med forventet start 1. dec.2021. Rammeaftalen tildeles én leverandør. Følgende kommuner deltager i udbuddet:

• Faxe Kommune

• Greve Kommune

• Guldborgsund Kommune

• Holbæk Kommune

• Køge Kommune

• Kalundborg Kommune

• Lejre Kommune

• Næstved Kommune

• Ringsted Kommune

• Roskilde Kommune

• Slagelse Kommune

• Sorø Kommune

• Stevns Kommune

• Vordingborg Kommune

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og omfatter et bredt sortiment, der er opdelt i 10 kategorier:

• aftryk og cementering,

• fyldninger mv.,

• sprøjter og spidser,

• præparation og pudsning,

• rodbehandling,

• desinfektion,

• engangsartikler,

• profylakse,

• røntgen,

• legetøj

(se nærmere beskrivelse i bilag 2).

Rammeaftalen tildeles til den tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Tildeling og evaluering er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne afsnit 9.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 073 068.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslåede omsætning på rammeaftalen forventes at udgøre årligt DKK 3.973.556. Den maksimale værdi, som kan anskaffes på rammeaftalen i dens løbetid, er DKK 19.073.068 (nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne). Udbuddet er ikke opdelt i særskilte delaftaler, da et samlet udbud af en rammeaftale forventeligt vil give kommunerne stordriftsfordele.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbuddet skal indeholde:

*Udfyldt ESPD, herunder også for eventuelle andre konsortiedeltagere eller andre enheder som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og / eller tekniske formåen på samt eventuel erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

• Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1

• Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige

myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i

henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er

etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7

*Vindende tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende følgende information som dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land

• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign.

• Teknisk eller faglig formåen: Relevante certifikater eller lign.

• Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.6: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation.

*Udfyldt bilag 3 tilbudsliste med listepriser og rabatsatser.

*Udfyldt bilag 4 besvarelse, opfordres til maksimalt at fylde 20 A4-sider med skrifttype Verdana, font 12 og linjeafstand 1.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Årlig omsætning på minimum kr. 10 millioner indenfor rammeaftalens ydelsesområde i det senest offentliggjorte årsregnskab.

• Soliditetsgraden er større end eller lig med 15% i det senest offentliggjorte årsregnskab.

• Positiv egenkapital i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver bedes indsende en liste med de betydeligste leveringer, der er udført inden for de seneste 3 kalenderår, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager. Med ”betydeligste leveringer” forstås leveringer, der har størst lighed med det udbudte.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Vindende tilbudsgiver(e) vil blive bedt om at fremsende dokumentation i form oplysninger på

kontaktpersoner hos de oplyste referencer. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

*Produktdatablade skal være tilgængelige på dansk ved tilbudsafgivelse og i aftalens løbetid (bilag 2).*Leverandøren opretholder i rammeaftalens levetid et sortiment på minimum 10.000 produkter i webshoppen fordelt inden for alle produktgrupper (bilag 2). *Ordregiver anvender fortrinsvist e-handelssystem, jf. bilag 5. *I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format.*Ordregiver kan opkræve bod jf. afs.14. *Opretholde erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år på personskade og 5.000.000 for tingskade. *Overholder internationale konventioner jf. afs.18. *Tilbudsgiver bedes læse de præcise krav, betingelser og vilkår i rammeaftalen og dens bilag.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen fremgår af klagenævnslovens § 7, stk. 2:

”Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet63 de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt”

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021