Tjenesteydelser - 453272-2016

22/12/2016    S247    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Norge-Vadsø: Edb-udstyr til medicinsk brug

2016/S 247-453272

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Sykehusinnkjøp HF
916879067
Tollbugata 7
Att: Trond Skorstad
9800 Vadsø
Norge
Mailadresse: sktr@sykehusinnkjop.no

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.hinas.no

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

33197000, 48000000, 48100000, 72320000

Beskrivelse
Edb-udstyr til medicinsk brug .
Programpakker og informationssystemer .
Branchespecifik programpakke .
Databasevirksomhed .

Del V: Kontrakttildeling

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Diasend AB, Sweden
Datavägen 14A
SE-4632 Askim
Sverige
Mailadresse: info@diasend.com
Internetadresse: www.diasend.com

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager