Tjenesteydelser - 453486-2018

17/10/2018    S200

Belgien-Bruxelles: Euroscola — udarbejdelse, koordinering og drift af programmet

2018/S 200-453486

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, direction générale de la communication
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Bureau de liaison Strasbourg
E-mail: sabine.gross@ep.europa.eu
Telefon: +33 388174001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.europarl.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3936
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Bureau de liaison du Parlement européen à Strasbourg
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrig
Kontaktperson: Sabine Gross
E-mail: sabine.gross@ep.europa.eu
NUTS-kode: FR FRANCE
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Euroscola — udarbejdelse, koordinering og drift af programmet

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79952000 Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentets kontor i Strasbourg har siden 1989 udviklet et udvekslingsprogram for unge med henblik på at give disse kendskab til Parlamentets rolle og forståelse for nødvendigheden af et personligt engagement i et demokrati. Målet med programmet er at forberede de unge på deres rolle som EU-borgere.

I cirka 20 dage samles op til 600 unge fra forskellige EU-lande samt deres lærere under et organiseret program, der skal simulere medlemmerne af Europa-Parlamentets aktiviteter (udvalgsmøder, plenarmøder, afstemninger, diskussioner, vedtagelse af resolutioner osv.). Et lederteam skal, under en EP-tjenestemands myndighed, sørge for tilrettelæggelsen, koordineringen og styringen af aktiviteter under dagene.

Den valgte kontrahent skal lede aktiviteterne, motivere deltagerne, føre tilsyn med de unge under det daglige program samt sikre, at de deltager aktivt og engageret i programmet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 540 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FR FRANCE
Hovedudførelsessted:

Strasbourg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den valgte kontrahent skal lede aktiviteterne, motivere deltagerne, føre tilsyn med de unge under det daglige program samt sikre, at de deltager aktivt og engageret i programmet (se bilag I – tekniske specifikationer).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 540 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges stiltiende for et år ad gangen højst 3 gange. Den samlede varighed kan ikke overstige 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, bâtiment Louise Weiss (LOW), 67000 Strasbourg, FRANKRIG.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: https://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2018