Tjenesteydelser - 454332-2016

23/12/2016    S248    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Hjørring: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2016/S 248-454332

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hjoerring.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887534

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bronderslev.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
Postadresse: Nordre Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
Postadresse: Himmerlandsgade 27
By: Aars
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vesthimmerland.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.thisted.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
Postadresse: Toftevej 43
By: Aabybro
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9440
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jammerbugt.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
Postadresse: Rådhus Alle 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lysholt Hansen
E-mail: slha@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://nopii.vesthimmerland.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedr. medicinhåndtering.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

NOPII-kommunerne ønsker at gennemføre et udbud af en innovativ totalløsning til medicinhåndtering til borgere, som skal tage afsæt i følgende formål:

1. At øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin.

2. At den sundhedsfaglige kvalitet øges samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Løsningen skal forholde sig til hele medicinens rejse fra ordinering til indtagelse af borgeren. Der er særlig fokus på en teknologisk løsning, som kan skabe en sammenhængende og sikker medicindosering, samt en smartere måde at yde givning af påmindelse af medicinopgaven. Målet med udbuddet er at etablere et faseopdelt samarbejde om færdigudvikling af løsningen (fase 1) og levering af en totalløsning (fase 2) inden for visiteret hjælp til medicinhåndtering i borgernes hjem.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33196000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I dag estimeres de nordjyske kommuners omkostninger til medicinhåndtering til ca. 130-150 000 000 DKK om året. Udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling med udgangspunkt i en funktionsbaseret behovsbeskrivelse. Udbuddet forventes offentliggjort i 1. kvt. af 2017. Det fulde udbudsmateriale fra sidste udbud, samt spørgsmål og svar er offentliggjort på adressen http://nopii.vesthimmerland.dk/ Dette materiale skal kun bruges som inspiration og baggrundsmateriale. Genudbuddet vil blive gennemført på baggrund af et nyt og revideret materiale. Hensigten med dette udbud er at finde en forbedret og mere bæredygtig løsning end manuel medicinhåndtering og dosispakket medicinhåndtering. Der har tidligere været dialog med markedet inden udarbejdelsen af udbudsmaterialet. NOPII ønsker nu at gennemføre markedsdialog om udvalgte dele af udbudsmaterialet. Der afholdes dialogmøde den 23.1.2017, kl. 14-17. Yderligere oplysninger fremgår af http://nopii.vesthimmerland.dk/

II.2.14)Yderligere oplysninger

NOPII er forkortelsen for »Nordjysk Platform for Innovative Indkøb«. De 9 deltagende nordjyske kommuner i projektet er Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Rebild, Frederikshavn og Mariagerfjord.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/02/2017

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er tidligere været offentliggjort følgende vejledende forhåndsmeddelelser om dette udbud: 2016/S 049-080798 og 2016/S 041-066316. Disse forhåndsmeddelelser erstattes af denne meddelelse.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2016