Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 454609-2017

Vis forkortet udgave

15/11/2017    S219    Agenturer - Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Spanien-Alicante: Planlægning og udførelse af arbejder i forbindelse med kombinering af automatiske gasbaserede brandundertrykningssystemer i bygning AA1 og AA2 i EUIPO's hovedsæde, inklusive beslægtede varekøb

2017/S 219-454609

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 11.10.2017, 2017/S 195-399643)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN. E-mail: procurement@euipo.europa.eu

I stedet for 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

16.11.2017 (13:00), lokal tid.

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

21.11.2017 (11:00), lokal tid.

[...]

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

[...] senest 17.11.2017.

Læses 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

27.11.2017 (13:00), lokal tid.

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

29.11.2017 (11:00), lokal tid.

[...]

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

[...] senest 28.11.2017.