Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 456393-2015

TINazivBelgija-Bruxelles: Podrška za pripremu procjene utjecaja koja prati pregled regulatornog okvira za elektroničke komunikacije — SMART 2015/0005
NDBroj objave obavijesti456393-2015
PDDatum objave26/12/2015
OJBroj izdanja SL S-a250
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava B: Mreže i usluge elektroničke komunikacije, Odjel B.1: Regulatorna koordinacija i poslovanje
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan16/12/2015
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti7 - Obavijest o sklopljenim ugovorima
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude9 - Ne primjenjuje se
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
73210000 - Usluge savjetovanja na području istraživanja
IAInternetska adresa (URL)https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ