Tjenesteydelser - 458967-2020

30/09/2020    S190

Danmark-Bogense: Rengøring af lokaler

2020/S 190-458967

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
Postadresse: Østergade 23
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280461&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280461&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringsservice - Nordfyns Kommune (Genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rengøringsservice på ca. 83 lokationer i Nordfyns Kommune. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal blandt andet udføres på skoler, SFO, daginstitutioner, idrætshaller, biblioteker, rådhuse, plejecentre, sundhedshuse, væresteder, tandpleje, hjælpemiddeldepot, genbrugspladser, materialegårde og offentlige toiletter. De omfattede lokationer fremgår af bilag A i kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nordfyns Kommune, se også punkt II.2.4)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende lokationer:

- Bogense Bibliotek Vestergade 24

- Bogense Genbrugsplads Industrivej 2

- Bogense Rådhus Østergade 23

- Bogense Skole og SFO Gyldensteenvej 2

- Børnehaven Skovhuset Kristianslundsvej 4

- Havnekontor, Bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13

- Kongslundskolen og SFO Middelfartvej 8-10

- Møllehaven Plejecenter Møllehaven 1-68

- Møllehaven Plejecenter Handicapområdet Møllehaven 1-68

- Offentlige toiletter m.m., Gyldens. Strand Langø 1, 5400 Bogense

- Offentlige toiletter, Hotelpassagen Hotelpassagen

- Offentlige toiletter, Lindøhoved P-plads Lindøhoved, 5400 Bogense

- Offentlige toiletter, Strandgyden Strandgyden 25, 5400 Bogense

- Offentlige toiletter, Søbadet Østre Mole Østre Havnevej 51

- Offentlige toiletter, Torvet, Bogense Torvet 1A, (Torvet Bogense)

- Offentlige toiletter, Vestergade Vestergade 16, 5400 Bogense

- Sløjfen Poppelvej 4

- Sundhedshuset Bogense Skovvej 1

- Træningscenter og Sundhedsklinik Bogense Skovvej 1

- Administration Handicapcenter Nordfyn Fabriksvej 5

- Aktivitetshuset Otterup Søndergade 6

- Botilbud Bøgeparken Bøgeparken 16

- Bryggergården Plejecenter Bryggerivej 20

- Børnehuset Græshoppen Skolevænget 5

- Børnehuset Kastaniegården Søndergade 8

- Børnehuset Mini-Max Horsebækvej 21-23

- Familiehuset Otterup Horsebækvej 99

- Heldagsskolen Horsebækvej 97

- Kærgården Plejecenter Ved Kæret 1-2

- Nordfynsværkstedet Fabriksvej 7

- Seniorhuset Søndergade 4A

- Sletten Skole, afd. Nordvest Horsebækvej 25

- Sletten Skole, afd. Otterup Skolegade 12

- Sletten skole afd. Skovløkkeskolen Skovgyden 60

- Offentlig toilet Kappendrup Kappendrup 43A

- Offentlige toiletter, Klintebjergvej Klintebjergvej 176B

- Offentlige toiletter, Torvet Søndergade 5, 5450 Otterup

- Otterup Bibliotek Søndergade 2

- Otterup Genbrugsplads Ørkebyvej 15

- Otterup Rådhus Rådhuspladsen 2

- Værestedet Nordfyn Bryggerivej 31

- Træningscenter og Sundhedsklinik Otterup Bryggerivej 20

- Adamsminde Børnehave Adamsminde 2

- Børnehaven Kernehuset Frugthaven 16

- Havrehedskolen, afd. Morud Rugårdsvej 729

- Havrehedskolen, afd. Veflinge Vedel Simonsens Vej 31

- Sundhedsplejen Rugårdsvej 727

- Veflinge Børnehave Lindebjerg 2

- Birkemose Børnehave Nordmarksvej 8

- Børnehaven Mælkevejen Mejerivej 10

- Børnehaven Nordmark Ullerupvænget 10

- Erhvervscenter Søndersø Sunekær 1

- Klubben/Værkstedsklasserne Ullerupvænget 1

- Nordfyns Psykiatricenter Vesterled 27

- Nordfyns Tandpleje Ullerupvænget 6

- Offentlige toiletter, Glavendruplunden Stenager 10, (Glavendruplunden)

- Offentlige toiletter, Torvet Torvet Søndersø Odensevej 45

- Plejecenter Vesterbo Vesterled 42

- Seniorhuset Mødestedet Industrivej 2

- Søndersø Bibliotek Odensevej 8

- Søndersø Genbrugsplads Snavevej 25

- Søndersø Rådhus Vesterled 8

- Søndersøskolen Nordmarksvej 2-4

- Søndersøskolen, Afd. Nordmark Ullerupvænget 10

- Ungeposten, Vesterled Vesterled 7

- Vesterbo Træningscenter Vestervænget 21

- Træningscenter og Sundhedsklinik Søndersø Vestervænget 21

- Børnehaven Dalskovreden Dalene 42

- Børnehaven Fyrtårnet Storhøjvej 60

- Hjælpemiddeldepot, Nr. Esterbølle Møllerled 60

- Kystskolen, afd. Krogsbølle Krogsbølle Bygade 48-56

- Kystskolen, afd. Løkkemark Bogensevej 16-18

- Materialegården Møllerled 60

- Offentlige toiletter, Enebærodde Tygesvej 11, Enebærodde

- Offentlige toiletter, Fuglsangvej Fuglsangvej 20

- Offentlige toiletter, Strandvejen Strandvejen 254

- Offentlige toiletter, Østre Strandvej Østre Strandvej 2a

- Offentlige toiletter, Østerballevej Østerballevej 109

- Fredensbocentret Vestergade 59

- Naturbørnehaven Skamby Torupvej 51

- Særslev Børnehave Rasmus Nielsensvej 14

- Særslev-Hårslev Skole, afd. Hårslev Vejruphuse 2

- Særslev-Hårslev Skole, afd. Særslev Vestergade 5.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder ordregiver måtte ønske.

Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

For hver forlængelse ordregiver måtte kræve skal ordregiver skriftligt varsle leverandøren senest 4 måneder inden kontraktens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

- Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af ansøgerne. Der vil blive lagt vægt på følgende elementer i vurderingen:

- At rengøringsservicen er leveret til institutioner/institutionstyper, som tilsvarer de udbudte institutioner/institutionstyper som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4)

- At kontraktsummen pr. år er over 8 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen.

- At referencen er længerevarende. Med længerevarende menes at referencen har en varighed på minimum 3 år regnet fra ansøgningsfristen (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD).

- At referencen er en kommune (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD).

Ordregiver foretager en samlet vurdering af ansøgers referencer (op til 5 referencer). Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver, herunder særlig hygiejnerengøring. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver (kontraktbilag 3B).

- Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav til ansøgning om prækvalifikation, som fremgår af afsnit 3 og 4 i kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138:

- Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, del III, afsnit A, B og C.

Følgende dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene fremlægges, når ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

1) Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent rets- eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger/tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 2.

For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår.

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 40 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 3 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Dokumentation: Ansøgerne skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers seneste godkendte årsregnskab underskrevet af registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a) Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

b) Beløb (kontraktsum pr. år),

c) Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d) Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere.

Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor følgende er opfyldt for samme reference:

a) Referencen vedrører rengøringsservice med en kontraktsum pr. år på minimum 5 000 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen, og

b) På samme reference skal det tillige fremgår, at der er udført rengøring på minimum 20 lokationer/adresser.

Dokumentation: Ansøger skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet udspecificeret referenceliste indeholdende:

— Beskrivelse af de oplyste referencer,

— Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson,

— Underskrift fra referencepersonen, der dokumenterer referencens rigtighed.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencepersonen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler, herunder evt. vedrørende klausul om praktikaftaler.

For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via CTM Systemet. Såfremt ansøger ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.

Ansøger skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ansøger skal udfylde og fremsende ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.

Såfremt ansøgning afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se kontraktbilag 2D: Støtteerklæring om tilrådighedsstillelse af økonomiske og finansielle ressourcer) eller tilsvarende, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. ovenstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders faglige og tekniske kapacitet, jf. ovenstående, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring (se kontraktbilag 2E: Støtteerklæring – teknisk og faglig formåen) eller tilsvarende, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2020