Varer - 463607-2019

03/10/2019    S191    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Viborg: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 191-463607

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lina Thomsen
E-mail: liand@viborg.dk
Telefon: +45 41719215

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/107101615.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@favrskov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
By: Hadsund
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk/udbud

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indk@rebild.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk/udbud

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkobsteamdist@skanderborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk/udbud

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skive.dk/udbud

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@syddjurs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk/udbud

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune (tovholder)
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@viborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/107101615.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/107101615.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud på levering af stomi- og urologiprodukter til Jysk Fællesindkøb

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af stomi- og urologiprodukter, der er bevilliget i henhold til Servicelovens § 112 med direkte levering til borgere samt i mindre omfang levering til sygeplejedepoter hos kommuner i Jysk Fællesindkøb.

Viborg Kommune er tovholder på udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 172 120 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: stomiprodukter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af stomiprodukter til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 samt ordregivers sygeplejedepoter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 360 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: urologiprodukter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af urologiprodukter til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 samt ordregivers sygeplejedepoter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 670 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers årsomsætning inden for det udbudte produktområde de seneste 2 regnskabsår,

- Tilbudsgivers egenkapital de seneste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal i de sidste 2 afsluttede regnskabsår, have en årlig omsætning på minimum 10 000 000 DKK inden for det udbudte produktområde,

- Tilbudsgiver skal i de sidste 2 afsluttede regnskabsår have en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum angive 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med sammenlignelig reference menes levering af hhv. urologi- eller stomiprodukter til en offentlig myndighed med levering til borgers adresse.

Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år og have haft en samlet årlig omsætning på min. 6 000 000 DKK pr. reference.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen omfatter produkter, der er underlagt reglerne for frit valg (servicelovens § 112, stk. 3). De borgere, der anvender produkterne, kan vælge en anden leverandør end leverandøren efter denne rammeaftale, og leverandøren er derfor ikke garanteret en bestemt omsætning efter denne aftale.

I forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, modtager leverandøren personoplysninger på ordregivers borgere, som leverandøren bliver databehandler for. Der indgås derfor databehandleraftale mellem parterne.

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK pr. år.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.

Derudover må Tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7.

Før beslutning om tildeling af rammeaftale vil Ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen.

Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

— Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen,

— Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab eller uddrag heraf for de seneste 2 disponible regnskabsår eller erklæring hvoraf det fremgår, at Tilbudsgiver lever op til mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen. Den specifikke omsætning indenfor produktområdet skal fremgå af dokumentationen.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2019