Bygge og anlæg - 465565-2019

04/10/2019    S192    Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-Hillerød: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2019/S 192-465565

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 190-461183)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Thomsen
E-mail: jan.thomsen@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Sider/default.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af etablering af to 10kV traceer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden v/Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) udbyder projektering og udførelse af to 10 kV-kabeltracéer fra NHN's hospitalsområde og frem til Radius' hovedstationer. Det forventes, at NHN vil blive forsynet af Trollesgård og med supplerende forsyning fra enten Hillerødgård eller Allerødgård. Udbuddet omfatter projektering og etablering af 10 kV-kabel til TRO (Benævnes E1) samt option på etablering af 10 kV station Hillerød eller Allerød (benævnes E2). NHN vil være ejer af 10 kV-kablerne fra NHN's hospitalsområde til de respektive hovedstationer, idet NHN på baggrund af det samlede vurderede effektbehov til hospitalsområdet får status som A-lav kunde.

Opgaven udføres i totalentreprise, og udføres i 2 etaper E1 og E2.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 190-461183

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.7
I stedet for:

Varighed i måneder: 9

Læses:

Varighed i måneder: 17

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: