Usluge - 467583-2017

TINazivDanska-Kopenhagen: Ugovor o uslugama za usluge praćenja zemljišta u okviru Copernicusa — izrada pokrova zemljišta Corine za referentnu godinu 2018. (CLC2018) za Dansku, Latviju, Švicarsku i zapadne balkanske zemlje
NDBroj dokumenta467583-2017
PDDatum objave23/11/2017
OJBroj izdanja225
TWMjestoKOPENHAGEN
AUNaziv naručiteljaEuropska agencija za okoliš
OLIzvorni jezikEN
HDRubrikaAgencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaDK
AAVrsta naručitelja5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAEU InstitutionAgencije
DSDokument je poslan13/11/2017
DTRok12/01/2018
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
72300000 - Podatkovne usluge
RCNUTS kodDK011
IAInternetska adresa (URL)http://www.eea.europa.eu/
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU