Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 467992-2020

06/10/2020    S194

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o pružanju usluga posredništva u osiguranju

2020/S 194-467992

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 191-460206)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za rad
Poštanska adresa: J-27 06/005
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Mr Jordi Curell Gotor
E-pošta: EMPL-VT-2020-035@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7003
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o pružanju usluga posredništva u osiguranju

Referentni broj: EMPL/2020/OP/0012
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66518100 Usluge posrednika u osiguranju
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/10/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 191-460206

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 27/10/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 03/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/11/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: