Tjenesteydelser - 470118-2019

07/10/2019    S193

Danmark-Nørresundby: Finansielle tjenester og forsikringstjenester

2019/S 193-470118

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Service A/S
CVR-nummer: 33 16 46 10
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Severinsen
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 20782497
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Bygas A/S
CVR-nummer: 38255479
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9310
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Naturgas Salg A/S
CVR-nummer: 38255452
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9310
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32651828
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9000
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand Entreprise A/S
CVR-nummer: 32651771
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9000
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Varme A/S
CVR-nummer: 37271616
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9310
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Decentrale Værker A/S
CVR-nummer: 37271632
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9310
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energicenter A/S
CVR-nummer: 25453638
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9310
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energi Holding A/S
CVR-nummer: 37189170
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand Holding A/S
CVR-nummer: 32651747
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllandsværket A/S
CVR-nummer: 37189294
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9310
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Fjernkøling A/S
CVR-nummer: 37862940
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9310
Land: Danmark
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3682bd47-0940-4223-b503-a596068c4e16/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3682bd47-0940-4223-b503-a596068c4e16/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3682bd47-0940-4223-b503-a596068c4e16/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af energi, varme, vand og spildevand.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt A vedrørende forsikringer til Aalborg Forsyning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle forsyningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning.

Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 13 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche. Kontakterne er fordelt på 2 Kontraktparadigmer; A og B, hvoraf Kontrakt A er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt B udbydes særskilt i henhold til reglerne i Udbudslovens afsnit II.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Arbejdsskadeforsikring inkl. frivillig dækning til/fra arbejdspladsen

Delkontraktnr.: Delkontrakt A1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører arbejdsskadeforsikring inkl. frivillig dækning til/fra arbejdspladsen. Forsikringen skal dække jf. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Forsikringen ønskes udvidet til at dække under transport til og fra arbejde for alle medarbejdere/medarbejdere i firmabiler.

Dækningen har til formål at lade de sikrede være stillet som om de var omfattet af lov om arbejdsskadesikring, når de transporteres til/fra arbejde.

Dækningen tilsigter ikke at give den sikrede en samlet erstatning, der overstiger hvad den sikrede kunne opnå, hvis ulykken var omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

I det omfang sikrede har forsøgt at gennemføre erstatningskrav mod en ansvarlig skadevolder, men ikke har opnået fuld dækning, kan der opnås dækning fra denne forsikring.

Erstatningen kapitaliseres og fastsættes jf. loven.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 580 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. professionelt ansvar

Delkontraktnr.: Delkontrakt A2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. professionelt ansvar.

Forsikringen skal dække sikredes interesser, herunder, men ikke begrænset til:

Kloak-, vand- og spildevand for Ålborg Kommune (antal indbyggere: ca. 210 000) samt dermed forbundne aktiviteter, som fx drift, vedligeholdelse og etablering af anlæg, ledninger (herunder nedlægning, udbygning, reparation og vedligeholdelse af forsyningsledninger), vand- og kloakinstallationer.

Entreprenørarbejde, herunder gravearbejde, foregår i begrænset omfang.

Drift, levering af varme- og kraftvarmeforsyning:

- Varmeforsyning, produktion, levering og salg af varme samt salg af restprodukter fra kraftværksdrift,

- Entreprenørarbejde i mindre omfang, herunder nedlægning, reparation og vedligeholdelse af forsyningsledninger,

- Installation af varme,

- Elforsyning, produktion, levering og salg af el,

- Åbne arrangementer for offentligheden og institutioner,

- Distribution og salg af bygas samt øvrige aktiviteter som er normale indenfor forsyningsvirksomheder.

Udlejning af fjernvarmeunits til private forbrugere, disse installeres af selvstændige VVS-firmaer.

Drift at 1 stk. Siemens Bonus Vindmølle 2 MW.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 855 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ser gerne mulighed for på udvalgte kategorier at kunne tilkøbe de nedenfor angivne dækningsudvidelser. Tilkøbsdækninger skal betragtes som optioner, som forsikringstager har ret til at benytte i aftaleperioden. I tilbuddet skal der angives en særskilt præmie for disse dækninger, og denne vil indgå i evalueringen af tilbuddene. Følgende tilkøbsdækninger ønskes:

— Forsikringen skal omfatte indbyrdes erstatningsansvar mellem de sikrede virksomheder. For denne dækning gælder der en forhøjet selvrisiko til 250 000 DKK,

— Med angivelse af separat præmie eller sats ønskes tilbud på genkøb af den fulde forsikringssum indtil en gang efter anmeldt forsikringsbegivenhed.

Tilbudsgiver har ikke pligt til at afgive tilbud på de angivne tilkøbsdækninger.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Delkontraktnr.: Delkontrakt A3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 470 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Bygnings-/løsøre – Decentrale kraftvarmeværker

Delkontraktnr.: Delkontrakt A4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører bygnings-/løsøre og skal omfatte Aalborg Decentrale Kraftvarmeværker herunder:

- Bygninger og anlæg samt bygninger og anlæg under opførelse, ny-, om- og tilbygning (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke eller trykimprægneret træ, der opfylder Dansk Standard (DS 2122), incl. ind- og udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr, herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, markiser,

- Have- og parkanlæg,

- Bygge og anlægsarbejder,

- Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr, herunder installationer, indkørings og monteringsomkostninger,

- Løsøreværdier som anført i vedlagte aktivliste,

- Leasede genstande,

- Skorstene, akkumulatortanke m.v.,

- Adresser i Danmark, og/eller hvor virksomheden er i risiko, selvom en ny adresse endnu ikke er noteret i forsyningens forsikringsoptegnelse eller ved en fejltagelse er glemt noteret,

- Værdi af opbevaret brændsel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Motorkøretøjsforsikring

Delkontraktnr.: Delkontrakt A5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører motoransvarsforsikring for alle motorkøretøjer iht. færdselslovens summer og køretøjets handelsværdi.

Kasko- og brandforsikring for alle motorkøretøjer.

Kaskodækning gælder alene for køretøjer hvis nyværdi overstiger 500 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ser gerne mulighed for på udvalgte kategorier at kunne tilkøbe de nedenfor angivne dækningsudvidelser. Tilkøbsdækninger skal betragtes som optioner, som forsikringstager har ret til at benytte i aftaleperioden. I tilbuddet skal der angives en særskilt præmie for disse dækninger, og denne vil indgå i evalueringen af tilbuddene. Følgende tilkøbsdækninger ønskes:

— Der ønskes tilbud på kaskodækning for alle køretøjer.

Tilbudsgiver har ikke pligt til at afgive tilbud på de angivne tilkøbsdækninger.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Cyberforsikring

Delkontraktnr.: Delkontrakt A6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører cyberforsikring.

Betingelserne der tilbydes dækning på, skal som minimum indeholde følgende:

1) Dansk eller engelsk vilkårstekst;

2) Der skal dækkes efter førsterisikoprincippet fuldt ud under forsikringssummen, og underforsikring skal således ikke kunne gøres gældende;

3) Der skal som minimum være en anmeldelsesperiode på 3 måneder efter policeperiodens ophør;

4) Der skal kun beregnes en selvrisiko for alle relaterede krav;

5) Der skal være dækning på nedenstående minimumsbetingelser for data sikrede opbevarer for tredjemand, samt data tredjemand opbevarer på vegne af sikrede (outsourcing eller cloud). Dvs. hvis der sker et databrud hos en underleverandør til sikrede, og sikrede dermed bliver mødt med krav fra deres;

6) Dækning af omkostninger til at undersøge omfanget af en formodet skade (f.eks. databrud eller malware-infektion), herunder omkostninger til at engagere eksterne konsulenter til denne opgave;

7) Dækning af sikredes omkostninger til at notificere/underrette personer og/eller myndigheder ved et databrud (kompromittering af data), herunder omkostninger til juridisk bistand i forbindelse hermed;

8) Dækning af meromkostninger som følge af en dækningsberettiget handling, herunder omkostninger til genetablering af netværk og data;

9) Dækning af omkostninger til bortfjernelse af ondsindet malware, virus m.m.;

10) Dækning af omkostninger til ekstern konsulentbistand i forbindelse med en dækningsberettiget skade;

11) Dækning for betaling af omkostninger i forbindelse med afpresning med trussel om at beskadige, kryptere eller destruere forsikringstagers netværk eller beskadige, destruere og offentliggøre data;

12) Dækning af PR omkostninger/krise omkostninger, herunder omkostninger til at orienterer pressen om skaden/hændelsen/forløbet;

13) Dækning af sikredes driftstab som følge af en dækningsberettiget handling. (Fuld Sum).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 775 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Kriminalitetsforsikring inkl. netbank

Delkontraktnr.: Delkontrakt A7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører kriminalitetsforsikring inkl. netbank.

Betingelserne der tilbydes dækning på, skal som minimum indeholde følgende:

1. Dansk vilkårstekst.

2. Policen skal dække efter krav rejst princippet.

3. Der skal dækkes efter førsterisikoprincippet fuldt ud under forsikringssummen, og underforsikring skal således ikke kunne gøres gældende.

4. Der skal som minimum være en anmeldelsesperiode på 3 måneder efter policeperiodens ophør.

5. Der skal kun beregnes en selvrisiko for alle relaterede krav.

6. Dækning for sikredes formuetab ved kriminelle handlinger begået mod sikrede.

7. Dækningen skal omfatte det erstatningsansvar sikrede kan ifalde overfor tredjemand på grund af sikredes ansattes kriminalitet mod tredjemand.

8. Dækningen skal omfatte både strafbare handlinger begået af ansatte og af tredjemand samt strafbare handlinger begået af en ansat og tredjemand i fællesskab.

9. Forsikringen skal som minimum dække strafbare handlinger i Danmark i henhold til Borgerlig Straffelov.

10. Opdagelsesperiode på mindst 3 måneder (tab konstateret efter ophør af forsikringsperiode).

11. Intet ubetinget krav om politianmeldelse.

12. Intet krav om endelig dom før udbetaling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ser gerne mulighed for på udvalgte kategorier at kunne tilkøbe de nedenfor angivne dækningsudvidelser. Tilkøbsdækninger skal betragtes som optioner, som forsikringstager har ret til at benytte i aftaleperioden. I tilbuddet skal der angives en særskilt præmie for disse dækninger, og denne vil indgå i evalueringen af tilbuddene. Følgende tilkøbsdækning ønskes:

— Som det fremgår af basisdækningen, skal der i forsikringen indgå dækning for netbankindbrud i kriminalitetsforsikringen. Derudover ønskes der mulighed for at tilkøbe netbankindbrudsdækning i tillæg til den generelle forsikringssum. Denne forsikringssum skal således alene være til rådighed for netbanksindbrud. Såfremt der er givet tilbud på tilkøbsdækning af forhøjet sum, skal der gives to tilbud på alternativ netbankssum, således at det ene tilbud indeholder sumforhøjelse på basisdækningen, og det andet tilbud indeholder sumforhøjelse på den forhøjede forsikringssum. Præmien for den forhøjede sum indgår således ikke i sammenligningen af basisdækning og præmie. Præmien for denne meddækning skal fremgå af tilbuddet.

Tilbudsgiver har ikke pligt til at afgive tilbud på den angivne tilkøbsdækning.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Kollektiv ulykkesforsikring

Delkontraktnr.: Delkontrakt A8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører kollektiv ulykkesforsikring.

Forsikringen skal have følgende dækningsomfang:

- Forsikringen skal tegnes som en heltidsulykkesforsikring, der dækker 24 timer i døgnet.

- Forsikringen skal dække i hele verden uden tidsmæssig begrænsning, dog indenfor policeperioden.

- Der skal være dækning ved varigt mén fra 5 % mén.

- Forsikringen skal udbetale fuld erstatning ved død til forsikredes efterladte uanset den ansattes alder.

- Forsikringen skal udbetale dobbelt erstatning fra 30-100 % mén.

- Forsikringen ønskes fortsat uændret, når sikrede er fyldt 59 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Rejseforsikring

Delkontraktnr.: Delkontrakt A9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører rejseforsikring. Forsikringen skal dække:

- Erhvervsrejser i hele verden,

- Kombinerede erhvervs- og ferierejser i hele verden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 47 500.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Erhvervsforsikring all risk - Vindmølleforsikring

Delkontraktnr.: Delkontrakt A10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører vindmølleforsikring.

Forsikringen skal omfatte:

- Siemens Bonus 2 mW vindmølle, serie nr. 2000325, Årgang 2002,

- Fundament til vindmøllen,

- Transformerstation til vindmøllen,

- Kabler frem til det offentlige net.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 170 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt A: Professionelt ansvar for fejl i udbud

Delkontraktnr.: Delkontrakt A11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører professionelt ansvar for fejl i udbud.

Udbudsforsikringens primære dækningsomfang er de erstatningsbeløb og forsvarsomkostninger, som et offentligretligt organ kan blive pålagt at betale, som følge af overtrædelse af de EU-retlige udbudsdirektiver, principper samt tilbudsloven. Typisk sager der indbringes for Klagenævn for Udbud, men der skal også være dækning for sager der føres ved de almindelige domstole og sågar EU-domstolen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal redegøre for obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2 i forbindelse med udfyldelse af ESPD’et. Tilbudsgiver skal endvidere erklære, hvorvidt tilbudsgiver har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark under punktet ”Optagelse i et handelsregister”.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 10:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudgiverne har ikke adgang til at deltage i åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics. Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i del II.A, III.A, III.B og III.C og del IV.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende),

— I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2 (ESPD del III, afsnit C),

— I del IV: Tilbudsgiver skal erklære, hvorvidt Tilbudsgiver har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark under punktet ”Optagelse i et handelsregister”.

Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over meddelt beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2. skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019