Bygge og anlæg - 478892-2020

12/10/2020    S198

Danmark-Roskilde: Belægningsarbejde på veje

2020/S 198-478892

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Valentina Stosic
E-mail: Valentinas@roskilde.dk
Telefon: +45 46313042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281545&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281545&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Asfaltudbud 2020

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233220 Belægningsarbejde på veje
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udførelse af asfaltarbejde i Roskilde Kommune

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

— Asfaltarbejder inkl. regulering af flydende brøndkarme og riste

— Forudgående asfaltreparationsarbejder

— Kørebaneafmærkningen svarende til afmærkningen inden asfaltering

— Udskiftning af faste brøndkarme og riste som bygherren og/eller ledningsejerne ikke har skiftet forud for arbejdet

— Bortfræsning og reetablering af asfaltramper ved indkørsler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233210 Belægningsarbejde på hovedveje
45233222 Vejbelægningsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af asfaltarbejde i Roskilde Kommune

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

— Asfaltarbejder inkl. regulering af flydende brøndkarme og riste

— Forudgående asfaltreparationsarbejder

— Kørebaneafmærkningen svarende til afmærkningen inden asfaltering

— Udskiftning af faste brøndkarme og riste som bygherren og/eller ledningsejerne ikke har skiftet forud for arbejdet

— Bortfræsning og reetablering af asfaltramper ved indkørsler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft 1. marts 2021 og løber indtil 29. februar 2024 med mulighed for forlængelse (option) på 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges 1 gang 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Erklæring om virksomhedens årsomsætning for hvert af de seneste 3 regnskabsår og egenkapital iht. seneste regnskab.

Som mindstekrav gælder:

- Tilbudsgiver skal for det seneste afsluttede årsregnskab have en årlig nettoomsætning på mindst 50 mio. DKK ekskl. moms.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav gælder:

- Tilbudsgiver skal for det seneste afsluttede årsregnskab have en årlig nettoomsætning på mindst 50 mio. DKK ekskl. moms.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Teknisk kapacitet:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referencer for opgaver vedrørende udførelse af slidlagsarbejder inden for de sidste 3 år.

Som mindstekrav gælder:

- Tilbudsgiver skal vedlægge min 5 stk., og maksimalt 10 stk., referencer, for tilsvarende opgaver for kommuner og/eller VD, omhandlende udførelse af slidlagsarbejder gennemført inden for de sidste 3 år. Eventuelt igangværende opgaver inklusive. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet (type og omfang), kunde og omsætning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af tilbudsgiver afgivne oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav gælder:

- Tilbudsgiver skal vedlægge min 5 stk., og maksimalt 10 stk., referencer, for tilsvarende opgaver for kommuner og/eller VD, omhandlende udførelse af slidlagsarbejder gennemført inden for de sidste 3 år. Eventuelt igangværende opgaver inklusive. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet (type og omfang), kunde og omsætning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af tilbudsgiver afgivne oplysninger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren skal opfylde en række særlige vilkår vedr. sociale-og etiske samt arbejdsklausuler. Disse fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 24/02/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/11/2020
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2020