Tjenesteydelser - 479162-2018

31/10/2018    S210    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Rammeaftaler vedrørende levering af ekspertbistand, hovedsageligt internt, til gennemførelse af Copernicus-landovervågningstjenesten (CLMS, Copernicus Land Monitoring Service) og koordinering på tværs af Copernicus-tjenester

2018/S 210-479162

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
Copenhagen K
1050
Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4151
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4151
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler vedrørende levering af ekspertbistand, hovedsageligt internt, til gennemførelse af Copernicus-landovervågningstjenesten (CLMS, Copernicus Land Monitoring Service) og koordinering på tværs af Copernicus-tjenester

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/18/013
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud har til formål at oprette en tjenesteydelsesrammeaftale med økonomiske aktører med henblik på at levere rådgivningstjenester, hovedsageligt internt (i EEA's lokaler) og i begrænset omfang eksternt (i kontrahentens lokaler eller andetsteds), til støtte for gennemførelsen af Copernicus-landovervågningstjenesten (CLMS) og koordineringen på tværs af Copernicus-tjenester. De interne eksperter skal samarbejde på daglig basis med EEA's Copernicus-team på forskellige områder og overvejende udføre følgende opgaver:

— udarbejdelse af koncepter til støtte for dette udbud

— støtte til forvaltning af fabrikationskontrakter og

— kvalitetsvurdering af leverancer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 4
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Jordobservation med hensyn til arealdække/-anvendelse og geospatiale metoder og teknikker

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal hovedsageligt udføres i Det Europæiske Miljøagenturs lokaler i København (internt) eller i få tilfælde i kontrahentens lokaler (eksternt).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EEA søger rådgivere på området for jordobservation med hensyn til arealdække/-anvendelse og geospatiale metoder og teknikker.

Typiske opgaver:

— fastsættelse af den minimale kvalitetssikrings/-styringstilgang som tilbudsgiverne skal sikre, hvad angår produktkvalitetssikring for CLMS-produkter, herunder projektering af prøveudtagninger og indikatorer, der skal udregnes

— fastsættelse af uafhængig valideringstilgang for CLMS-produkter under hensyntagen til dataarten samt de komplette specifikationer

— projektering af prøveudtagninger pr. kvalitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den/de valgte tilbudsgiver(e) vil blive tilbudt en rammetjenesteydelsesaftale for en indledende varighed på 24 måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse fra begge kontraherende parter, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44) af 3.4.2014.

II.2.14)Yderligere oplysninger

EEA vil for dette parti benytte kaskadesystemet til at indgå rammeaftaler med flere økonomiske aktører med henblik på at sikre, at EEA kan håndtere et vekslende arbejdspres og samtidig opretholde resultater af høj kvalitet og sikre driftskontinuiteten. Der vil som minimum være tale om mindst 2 og højst 3 kontrahenter i kaskadesystemet, forudsat at tilstrækkelig mange tilbudsgivere opfylder udvælgelses- og tildelingskriterierne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Referencedata

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal hovedsageligt udføres i Det Europæiske Miljøagenturs lokaler i København (internt) eller i få tilfælde i kontrahentens lokaler (eksternt).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EEA søger rådgivere på området for referencedata.

Typiske opgaver:

— støtte til Copernicus-teamet inden for forvaltning af referencedataprojekter (f.eks. EU-DEM, EU-hydro), med hensyntagen til den løsning for Copernicus-programmet på DEM-niveau, som ESA har under forberedelse, og tilgængelige DEM-projekter i medlemsstater, samtidig med en sikring af fuld dækning, harmoniserede specifikationer samt Copernicus-data og informationspolitik

— støtte til Copernicus-teamet, hvad angår forståelse og vurdering af specifikke behov for referencedata som defineret af Copernicus' kernetjenester og med hensyntagen til potentielle sammenfaldende krav, der skal udgøre fælles krav på tværs af tjenesterne

— støtte til Copernicus-teamet med gennemførelse af brugen af stikprøveeksempler, med udgangspunkt i geospatiale analyser af udvalgte referencedata kombineret med produkter fra Copernicus-tjenesten.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den/de valgte tilbudsgiver(e) vil blive tilbudt en rammetjenesteydelsesaftale for en indledende varighed på 24 måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse fra begge kontraherende parter, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44) af 3.4.2014.

II.2.14)Yderligere oplysninger

EEA vil for dette parti benytte kaskadesystemet til at indgå rammeaftaler med flere økonomiske aktører med henblik på at sikre, at EEA kan håndtere et vekslende arbejdspres og samtidig opretholde resultater af høj kvalitet og sikre driftskontinuiteten. Der vil som minimum være tale om mindst 2 og højst 3 kontrahenter i kaskadesystemet, forudsat at tilstrækkelig mange tilbudsgivere opfylder udvælgelses- og tildelingskriterierne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tilbehør til kommunikation og oplysning

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal hovedsageligt udføres i Det Europæiske Miljøagenturs lokaler i København (internt) eller i få tilfælde i kontrahentens lokaler (eksternt).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EEA søger rådgivere på området for kommunikation og oplysning.

Typiske interne opgaver:

— koordinering af Copernicus-relaterede arrangementer hos EEA og uden for EEA

— udvikling og affattelse af indhold til intern og ekstern mediekommunikation, herunder internet (websteder og sociale mediekanaler), video, tryk og e-mail

— udarbejdelse af manuskripter til korte (5-10 min.) videoer, der introducerer/fremmer nye produkter eller produktelementer på CLMS-produkter og/eller forklarer deres anvendelsesområder

— vedligeholdelse af udvalgte sociale mediekanaler

— vedligeholdelse af database for CLMS-interessenter

— udvikling af forslag til pr-artikler, koordinering af varernes fremstilling og formidling.

Typiske eksterne opgaver:

— levering af online-helpdesktjenester (for hele CLMS' produktportefølje) fra mandag til fredag, undtagen på officielle fridage i Danmark og EU, fra 9.00-17.00 CET, udelukkende på engelsk

— planlægning og udførelse af online-undervisning/workshops vedrørende udvalgte CLMS-produkter

— forberedelse og udsendelse af CLMS-nyheder til portalen

— vedligeholdelse af opdatering af elektroniske produktfaktablade (1-2 sider), herunder oprettelse og opdatering af produktfaktablade, når nye produkter udarbejdes eller opdateres

— systematisk søgning efter relevante Copernicus-arealanvendelsestilfælde, i samarbejde med de involverede institutioner og individer, analyse af indsamlede tilfælde og deres registrering i databasen for anvendelsestilfælde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den/de valgte tilbudsgiver(e) vil blive tilbudt en rammetjenesteydelsesaftale for en indledende varighed på 24 måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse fra begge kontraherende parter, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44) af 3.4.2014.

II.2.14)Yderligere oplysninger

EEA vil for dette parti benytte kaskadesystemet til at indgå rammeaftaler med flere økonomiske aktører med henblik på at sikre, at EEA kan håndtere et vekslende arbejdspres og samtidig opretholde resultater af høj kvalitet og sikre driftskontinuiteten. Der vil som minimum være tale om mindst 2 og højst 3 kontrahenter i kaskadesystemet, forudsat at tilstrækkelig mange tilbudsgivere opfylder udvælgelses- og tildelingskriterierne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Geografiske informationssystemer (GIS), geo-informationsteknologier og behandling af big data.

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal hovedsageligt udføres i Det Europæiske Miljøagenturs lokaler i København (internt) eller i få tilfælde i kontrahentens lokaler (eksternt).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EEA søger rådgivere på området for geografiske informationssystemer (GIS), geo-informationsteknologier og behandling af big data.

Typiske opgaver:

— formændring af geospatiale datasæt til produkter til udbredelse (harmonisering, formater, prognoser, rumlig opløsning osv.)

— udførelse af påkrævede opdateringer af eksisterende Copernicus-produkter

— vedligeholdelse af kataloget over Copernicus’ arealprodukter, med sikring af at metadata fra Copernicus'-arealdatasæt er i overensstemmelse med Inspire-krav,

— vedligeholdelse af datasæt i høj opløsning og meget høj opløsning

— offentliggørelse af Copernicus-webkorttjenester på ArcGIS-serveren og online-vedligeholdelse af webkort i ArcGIS

— vedligeholdelse af kortindhold på Copernicus-arealportal

— optimering af CLMS-portalens ydeevne

— sikring af operationel tilgængelighed for slutbrugere og interoperabilitet blandt udvalgte (generelle) platforme, operativsystemer og browsere

— bistand til Copernicus-teamet vedrørende GIS- og geo-it-opgaver generelt

— vedligeholdelse af dokumentation for alle eksisterende databehandlingstrin, -processer og -procedurer

— interaktion på vegne af Copernicus-arealovervågningsteam med initiativer fra DIAS (Data and Information Access Services)

— støtte til Copernicus-teamet i forberedelsen af klargøring af CLMS-data og -produkter til integrering i DIAS

— støtte til Copernicus-teamet i fastsættelsen af en relevant strategi for positionering og tilpasning af CLMS-porteføljen i forhold til initiativet for den multiple cloud-baserede big data-tjeneste, der vinder frem i Europa, og navnlig med henblik på jordobservation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den/de valgte tilbudsgiver(e) vil blive tilbudt en rammetjenesteydelsesaftale for en indledende varighed på 24 måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse fra begge kontraherende parter, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44) af 3.4.2014.

II.2.14)Yderligere oplysninger

EEA vil for dette parti benytte kaskadesystemet til at indgå rammeaftaler med flere økonomiske aktører med henblik på at sikre, at EEA kan håndtere et vekslende arbejdspres og samtidig opretholde resultater af høj kvalitet og sikre driftskontinuiteten. Der vil som minimum være tale om mindst 2 og højst 3 kontrahenter i kaskadesystemet, forudsat at tilstrækkelig mange tilbudsgivere opfylder udvælgelses- og tildelingskriterierne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jævnfør afsnit 2.2.1 og 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 14:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 København K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. Giv venligst meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 30.11.2018 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4151. Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2018