Varer - 481691-2020

13/10/2020    S199

Danmark-København: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr

2020/S 199-481691

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Adam Goslett
E-mail: add@ski.dk
Telefon: +45 25230392
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4442a868-8627-4574-b910-1be9b087030a/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AV-udstyr

Sagsnr.: 50.70
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI har i sinde at udbyde rammeaftale 50.70 om levering af AV-udstyr. Rammeaftalen omfatter produkter til såvel skole og institutioner som til mødefaciliteter og anden brug i administrationen. Rammenaftalen er en forpligtende aftale for staten og kommuner. Aftalen udbydes i tæt samarbejde med kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne og SKI's øvrige kunder, der forud for udbuddet tilslutter og forpligter sig til at anvende rammeaftalen. Når udbuddet offentliggøres, vil det heraf fremgå, hvilke kommuner og øvrige kunder der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen samt omfanget heraf. Tilslutningsperioden for kunderne forventes at finde sted januar/februar 2021.

Sortimentet forventes at være disse overordnede produktområder:

- Projektorer

- Skærme

- Interaktive displays

- Lydudstyr

- Videokonferenceudstyr

Tilknyttede ydelser (rådgivning, installation, mv.).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører opmærksomme på den tekniske dialog, der påbegyndes den 8. oktober 2020 og løber frem til den 27. oktober 2020 kl. 12.00. Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til det foreløbige udkast til udvalgte dele af udbudsmaterialet herunder kravspecifikation samt tilbudsliste. SKI og leverandørerne vil have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med bemærkninger. SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. Dialogen finder sted på Ethics:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4442a868-8627-4574-b910-1be9b087030a/homepage

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
23/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se materiale, tilføj kommentarer og stil spørgsmål her:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4442a868-8627-4574-b910-1be9b087030a/homepage

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2020