Tjenesteydelser - 482541-2019

15/10/2019    S199

Spanien-Alicante: Levering af tjenesteydelser i forbindelse med IT-infrastruktur og driftsstyring

2019/S 199-482541

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante
NUTS-kode: ES521 Alicante/Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5538
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med IT-infrastruktur og driftsstyring

Sagsnr.: AO/018/19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende udbud er at opnå levering af tjenesteydelser i forbindelse med IT-infrastruktur og driftsstyring ved Kontoret.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante/Alacant
Hovedudførelsessted:

EUIPO's lokaler og/eller kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet er tosidet og består af følgende:

— levering af de nødvendige tjenester for at muliggøre vellykket support og vedligeholdelse af IT-ressourcerne, der i øjeblikket anvendes ved EUIPO, og

— levering af tjenesteydelser og støtte for at muliggøre forbedringer baseret på løbende forbedring af tjenesteydelser og projekter, der opstår som resultat af Kontorets fremtidige strategiske planer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontoret har på grundlag af ovenstående udbudsprocedure til hensigt at indgå multiple rammeaftaler i henhold til kaskadeprincippet og med maksimalt 3 (tre) kontrahenter. Rammeaftalerne vil blive indgået for en indledende periode på 2 (to) år, med mulighed for fornyelse i 3 (tre) på hinanden følgende perioder på hver 1 år, op til en maksimal varighed på 5 (fem) år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Hvis sammenslutningen af tilbudsgivere inddrager tjenester, der skal udføres på lokaliteter uden for EU, kræves der dokumentation for, at disse lokaliteter vil overholde kravene i forordning (EU) 2018/1725 af 23.10.2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne data, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, der trådte i kraft 11.12.2018.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Den nødvendige periode for en korrekt overgang til og fra; infrastrukturens kompleksitet omfatter en lang læringsproces; bedre teknologisk effektivitet og optimering af levering i en strategisk tjeneste for Kontorets driftskontinuitet; i løbet af 5 år vil udbyderens indledende investering i oprettelse af tekniske miljøer optimeres og skal garantere højere kvalitetsniveau for tjenesterne i kontoret.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Den offentlige åbning af bud foregår i Kontorets lokaler på Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbud må overvære åbningen. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal Kontoret via e-mail til procurement@euipo.europa.eu have oplyst de(t) fulde navn(e) og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 2 arbejdsdage i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter meddelelse til klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er kommet til klagerens kendskab.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2019