Roba - 48277-2020

31/01/2020    S22    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Kopačevo: Oprema za izložbe

2020/S 022-048277

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 251-621701)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Park prirode Kopački rit
Nacionalni registracijski broj: 98988824554
Poštanska adresa: Mali Sakadaš 1
Mjesto: Kopačevo
NUTS kod: HR04B
Poštanski broj: 31327
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dominik Nizić
E-pošta: odvjetnik.nizic@gmail.com
Telefon: +385 98892270
Telefaks: +385 31285380

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pp-kopacki-rit.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Uređenje i opremanje postava Starog i Novog dvorca i Aneksa Novog dvorca

Referentni broj: JNVV-1/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39154000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet javnog nadmetanja je nabava produkta, grafike, grafičkog dizajna, IT-a, multimedije, scenografije i fotografije u svrhu uređenja interijera i likovnog postava sukladno detaljnim opisima, vrstama i količinama određenim u pojedinom Troškovniku za pojedinu grupu nabave te sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 251-621701

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

2.6.2020 00:00

Glasi:
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: ili trajanje u mjesecima:
Umjesto:
Glasi:

4

Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

Do određenog datuma

Glasi:

Izražen u mjesecima

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
Glasi:
Datum: 11/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
Glasi:
Datum: 11/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: