We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjenesteydelser - 48323-2017

TITitelDanmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
NDDokumentnummer48323-2017
PDPublikationsdato08/02/2017
OJEUT S27
TWStedKØBENHAVN
AUMyndighedens navnBanedanmark (18632276)
OLOriginalsprogDA
HDHeadingTjenesteydelser - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud - Finder ikke anvendelse
CYLandDK
AAMyndighedstype4 - Forsyningsvirksomhed
HAEU Institution-
DSDokument sendt03/02/2017
NCKontrakt4 - Tjenesteydelser
PRUdbudsform9 - Finder ikke anvendelse
TDDokumenttypeO - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud
RPForordning4 - Den Europæiske Union
TYType bud9 - Finder ikke anvendelse
ACTildelingskriterierZ - Uspecificeret
PCCPV-kode45221000 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45221242 - Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler
45221100 - Arbejder i forbindelse med broer
45221114 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer
45262300 - Betonarbejder
90700000 - Tjenester på miljøområdet
90732000 - Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90710000 - Miljøledelse
90522000 - Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
71600000 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90522300 - Behandling af forurenet jord
72212140 - Udvikling af jernbanetrafikstyringsprogrammel
90732400 - Rådgivning i forbindelse med jordforurening
71631450 - Inspektion af broer
71311230 - Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71312000 - Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71313100 - Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
71311000 - Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71520000 - Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71332000 - Geoteknisk ingeniørvirksomhed
71353000 - Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71355200 - Landmåling
71320000 - Ingeniørmæssig projektering
71000000 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71322300 - Projektering af broer
71311300 - Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71322400 - Projektering af dæmninger
45247210 - Anlægsarbejde: dæmninger
45221240 - Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler
45234000 - Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
98342000 - Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
RCNUTS-kodeDK0
IAInternetadresse (URL)http://www.bane.dk
DIJuridisk grundlagForsyningsdirektivet (vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester) 2014/25/EU