Tjenesteydelser - 48323-2017

Tarkastamaton konekäännös

08/02/2017    S27

Tanska-Kööpenhamina: Rautatien rakennustekniset palvelut

2017/S 027-048323

Kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat

Tämä ilmoitus on tarjouskilpailuilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Tanska
Puhelin: +45 82340000
Sähköpostiosoite: kvalifikationsordning@bane.dk
NUTS-koodi: DK0

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.bane.dk

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Maa- ja vesirakennusyritysten pätevöintijärjestelmä.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71311230
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71311000
71320000
71313100
71332000
71353000
71520000
71311300
90522000
90732000
90732400
71000000
71312000
71322300
71631450
72212140
90710000
98342000
71355200
90700000
90522300
45247210
71322400
45262300
71600000
45234000
45221242
45221240
45221000
45221100
45221114
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK0
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kelpuuttamisjärjestelmän tarkoituksena on laatia luettelo oikeutetuista yksiköistä, jotka voivat antaa neuvoja, teknisiä neuvoja tai maanmittauspalveluja Banedan-arvolle seuraavilla aloilla:

Rautatiehankkeisiin liittyvät rakennustyöt (mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, maaperän ja ojitustyöt, mukaan lukien pilaantunut maa, betonityöt ja valjaat)

Rautatiehankkeiden rakentaminen, mukaan lukien sillat, tunnelit ja alustat,

Raideasema

— korkeajännitteiset kuumentimet

Kiinnityslaitteet (myös merkinantolaitteistot)

— kauko-ohjaus

— junan turva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät,

Voimansiirto (LAN/WAN)

— puhelinliikenne

— radiojärjestelmät

Yleisötiedotusjärjestelmät

— kasvit ja mekaaniset laitteet

Geotekniset selvitykset

Maanmittaustyö (myös maanmittaus, jäljitys ja maarekisteritehtävät),

— ympäristöasioiden hallinta sekä työterveys ja -turvallisuus, mukaan lukien terveys- ja turvallisuuskoordinoija

Ohjeita rautatiehankkeille

Muun muassa rakenteita koskevien muutosten ja mallien validointi mukaan luettuna.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.8)Kelpuuttamisjärjestelmän voimassaoloaika
Määrittämätön
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.9)Järjestelmäkelpoisuus
Kelpuuttamisehdot, jotka taloudellisten toimijoiden on täytettävä:

Ks. Rail Net Tanskassa verkkosivut: www.bane.dk Kun hakemus koskee maahanpääsyä, on > Sijainvälilehdellä > JunaNet – Tanskan verkko </> > Kelpuuttamisjärjestelmä </> Kelpuuttamisjärjestelmä on saatavilla. Hakemukseen on liitettävä yhtenäinen eurooppalainen hankinta-asiakirja. XML-tiedosto, jonka aiheena on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, löytyy täältä.

Menetelmät, joiden avulla kunkin ehdon täyttyminen tarkastetaan:

Banedanmarkin hyväksyntäjärjestelmän kelpuuttamisjärjestelmän, joka on tarkoitettu hakijalle teknisiin ja maanmittaustehtäviin, on oltava edellytys, jonka mukaan hakijan on vastattava kaikkiin Baniedanmarkin hakemuksesta esittämiinsä kysymyksiin kelpuuttamisjärjestelmää käyttäen ja esitettävä pyydetyt todisteet. Hakulomakkeessa on myös esitetty kelpuuttamisjärjestelmään sisällyttämistä koskevat lisäedellytykset.

Ohjeet, XML-tiedosto jne., jotka on julkaistu Rail Networkin verkkosivulla: www.bane.dk Alle > > > Kauppa </> Rautatieverkon Tanskassa tekemät hankinnat </> Kelpuuttamisjärjestelmä < < < Valitse seuraavat vaihtoehdot > > Neuvonta- ja maanmittauspalvelut, < <

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Tanska, Norja, Ruotsi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Se, että yritys on sisällytetty kelpuuttamisjärjestelmään, ei merkitse sitä, että yritys on saanut takauksen Tanskan rautatieverkon (Rail Net) alaisuudessa.

Järjestelmään sisällyttäminen mahdollistaa sen, että yritystä voidaan pyytää jättämään tiettyjä tehtäviä koskevia tarjouksia hyväksyttyjen tieteenalojen sisällä. Yritykset, joita kehotetaan tekemään tarjous, määritetään niiden tekemän arvioinnin perusteella. Muutamassa sopimuksessa voi käydä niin, että Tanska ostaa osapalveluja muiden viranomaisten puolesta. Hakemus hakemuksen hyväksymisestä voidaan tehdä tanskan, ruotsin, Norjan tai englannin kielellä. Lisäksi saksalaiseen tai ranskaan voidaan liittää jokin esipainettu materiaali, liitteen malli ja julkinen ilmoitus. Tarjousasiakirjat ovat yleensä tanskaksi. Tarjous on lisäksi yleensä toimitettava tanskaksi, ja työkielenä on yleensä tanskaksi. Joissakin hankkeissa kieli voi olla englanti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Tanska
Puhelin: +45 35291095
Sähköpostiosoite: klfu@erst.dk

Internetosoite: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Tanska
Puhelin: +45 41715000
Sähköpostiosoite: kfst@kfst.dk

Internetosoite: www.kfst.dk

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/02/2017