Roba - 483485-2019

15/10/2019    S199    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2019/S 199-483485

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 173-421644)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vedrana Benšak
E-pošta: vedrana.bensak@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368848

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Adresa profila kupca: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije - sprave za prijelome, vijci i pločice

Referentni broj: 1.1.2.A.19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije - sprave za prijelome, vijci i pločice.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 173-421644

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 18/10/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/10/2019
Lokalno vrijeme: 13:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 18/10/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/10/2019
Lokalno vrijeme: 13:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: