Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 484713-2017

05/12/2017    S233

Belgien-Bruxelles: Koncession vedrørende butikker for besøgende i Huset for Europæisk Histories og Parlamentariums bygninger i Bruxelles

2017/S 233-484713

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Koncession vedrørende butikker for besøgende i Huset for Europæisk Histories og Parlamentariums bygninger i Bruxelles.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
55900000 Detailhandel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forvaltning og drift, udelukkende på koncessionshaverens risiko, af museumsbutikker på 2 steder: museumsbutik i Huset for Europæisk Histories bygning og butikken for besøgende i Parlamentarium-besøgscentret i Bruxelles.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet har til formål at udvælge en koncessionshaver, der vil påtage sig driften og forvaltningen, udelukkende på koncessionshaverens risiko, af butikkerne i Huset for Europæisk Histories bygning og butikken for besøgende i Parlamentarium i Bruxelles, på betingelserne i koncessionskontrakten og bilag hertil, der udgør en integreret del heraf.

Kontrakten dækker hele processen med design og produktion eller indkøb af varer, der skal sælges. Produkterne til salg skal være kreative og innovative og være direkte forbundet med Europa-Parlamentet eller Huset for Europæiske Historie i form af deres art, det budskab, de formidler, eller deres geografiske identitet. Produkter skal være originale produkter af god kvalitet, der overholder belgisk og europæisk lov. Produkter skal afspejle Europa-Parlamentets politikker, navnlig de sociale rettigheder og beskyttelsen af miljøet. Dele af produktsortimentet bør også afspejle indholdet i udstillingerne i Huset for Europæisk Historie og Parlamentarium.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 099-195221
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: COMM/DIRC/2017/CONCESSION
Betegnelse:

Koncession vedrørende butikker for besøgende i Huset for Europæisk Histories og Parlamentariums bygninger i Bruxelles

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/07/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EU Parliament Shop S.P.R.L
Postadresse: avenue de Boulevard 21
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 100 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Directorate-General for Communication
By: Brussels
Land: Belgien
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2017