Usluge - 484938-2019

16/10/2019    S200

Belgija-Bruxelles: Mehanizam pomoći za provedbu prostornog planiranja morskog područja

2019/S 200-484938

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, EASME.A.3.2 — Scientific advice and control
Poštanska adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Mehanizam pomoći za provedbu prostornog planiranja morskog područja

Referentni broj: EASME/2019/OP/0005
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EASME želi sklopiti ugovor o pružanju usluga za nabavu mehanizma pomoći kojim se nude usluge podrške, tehničko savjetovanje i studijski rad za provedbu prostornog planiranja morskog područja(Direktiva 2014/89/EU).

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 076 970.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se provoditi u prostorijama koje je odredio izvoditelj, osim sastanaka koji će se održavati u prostorima EASME-a ili Europske komisije.

II.2.4)Opis nabave:

Glavne su kategorije usluga obuhvaćene ovim ugovorom sljedeće:

— pružiti usluga savjetovanja i podrške državama članicama,

— uključiti stručno znanje o prostornom planiranju morskog područja,

— razviti bazu podataka za podjelu dobrih praksi i znanja o prostornom planiranju morskog područja,

— pružiti logističku, administrativnu i tehničku podršku radu Europske komisije i državama članicama,

— sastaviti komunikacijski materijal.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Upravljanje projektom i kvalitetom / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Relevantnost i tehnička snaga predloženog pristupa postizanju posebnog cilja 1 ugovora: „Razvoj znanja o prostornom planiranju morskog područja i pružanje savjeta” / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta, relevantnost i tehnička snaga predloženog pristupa postizanju posebnog cilja 2 „Podrška državama članicama” i cilja 3 „Podrška Komisiji”, kako je definirano u radnom paketu 3 / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta, relevantnost i tehnička snaga predloženog pristupa postizanju posebnog cilja 2 „Podrška državama članicama” i cilja 3 „Podrška Komisiji”, kako je definirano u radnom paketu 4 / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta, relevantnost, potpunost i usklađenost predloženog pristupa razvoju zadataka, kako je definirano u radnom paketu 5 „Širenje informacija i komunikacija” / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 70/30
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE o donošenju radnog programa za 2018. i odluke o financiranju za provedbu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo C(2017) 8146 final

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 030-065924
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: EASME/EMFF/2018/1.3.1.2/SI2.810779
Naziv:

Mehanizam pomoći za provedbu prostornog planiranja morskog područja

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
11/09/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AETS – Application Européennes de technologies et de Services
Mjesto: Lons
NUTS kod: FR FRANCE
Država: Francuska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Stratégies Mer et Littoral
Mjesto: Thorigné-Fouillard
NUTS kod: FR FRANCE
Država: Francuska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Pescares Italia SRL
Mjesto: Milan
NUTS kod: IT ITALIA
Država: Italija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Eau de web SRL
Mjesto: Bucharest
NUTS kod: RO ROMANIA
Država: Rumunjska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 170 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 076 970.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 7 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/10/2019