Tjenesteydelser - 489236-2018

06/11/2018    S213    Tjenesteydelser - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Roskilde: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2018/S 213-489236

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Achilles Information ApS, on behalf of the utilities listed in Section VI.3)
Postadresse: Universitetsparken 7
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: utilities-nordics@achilles.com
Telefon: +47 37063531

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.achilles.com/community/utilities-nce/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.achilles.com/community/utilities-nce/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UNCE Qualification Notification of Qualification System

Sagsnr.: U2018/002-1
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
65000000 Offentlige værker
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
76000000 Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
92000000 Forlystelser, kultur og sport
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: NO NORGE
NUTS-kode: IS ÍSLAND
NUTS-kode: NL NEDERLAND
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
NUTS-kode: SE SVERIGE
NUTS-kode: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Achilles Utilities NCE is a joint qualification system for suppliers and contractors to utilities in Nordics and Central Europe. It's operated by Achilles under Article 77 of Directive 2014/25/EU. The subscribing utilities will use Achilles Utilities NCE for tenderer selection for contracts and Framework Agreements subject to EU procurement rules, but reserve the right to publish individual notices for specific requirements where they deem it necessary, even though they relate to the product and service categories covered by Achilles Utilities NCE. The qualification system may be used for contracts not subject to EU procurement rules a teach subscriber's discretion. An overview of products and services acquired through Achilles Utilities NCE is available via https://www.achilles.com/community/utilities-nce/.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
Forlængelse af kvalifikationsordningen
Formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Achilles Utilities NCE is of indefinite duration, but supplier information must be updated annually. Suppliers already qualified on Achilles Utilities NCE will be reminded to renew before the qualification period expires. The annual qualification fee is ranging from 210 EUR to 940 EUR payable in advance. Suppliers canup date their information during the qualification period.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Suppliers may apply for qualification at any time. To apply the suppliers must complete an order form and pay in advance an annual qualification fee ranging from 210 EUR to 940 EUR. The order form with qualification requirements can be obtained here https://bit.ly/2NI70mN. To qualify the suppliers must complete an online questionnaire covering detailed information about their company. As some Contracting Authorities and contracting entities require to receive an ESPD, the suppliers can submit an ESPD via Achilles Utilities NCE. Basic commercial requirements must be satisfied. Some buying organisations may have individual requirements in addition to the basic requirements. The suppliers can therefore be asked to answer customer-specific questions related to the qualification. Achilles Utilities NCE is open to manufacturers or distributors doing business directly with the buyer. The bidders lists will be based on suppliers that have passed the initial qualification.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Not generally used by the buyers, but if applicable, details will be provided at tender stage.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Tysk, Engelsk, Norsk, Svensk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

The following utilities have joined UNCE:

— Forsyning Helsingør Varme, Haderslevvej 25, DK-3000 Helsingør,

— Energinet, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Energinet Eltransmission A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Energinet Elsystemansvar A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Energinet Datahub A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Energinet Associated Activities A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Energinet Forretningsservice A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Energinet Gas TSO A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Lille Torup Gaslager A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Gas Storage Denmark A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Dansk Gasdistribution A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia,

— Energinet Teknik og Anlæg A/S, Tonne Kjærsvej 65, DK-7000 Fredericia.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2018