Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 491178-2020

16/10/2020    S202

Hrvatska-Varaždin: Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada

2020/S 202-491178

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 162-393791)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonia Ribić Berisha
E-pošta: aribic@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge zbrinjavanja neopasnog otpada KBO 20 03 01

Referentni broj: E-VV-7/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90513000 Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava usluge zbrinjavanja neopasnog otpada KBO 20 03 01, a sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15). Vrsta otpada koja čini predmet nabave nastala je kod naručitelja prilikom obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Podgrupa iz Pravilnika o katalogu otpada:

20 03 01 – miješani komunalni otpad.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/10/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 162-393791

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: