Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 49197-2016

Prikaži smanjeni prikaz

13/02/2016    S31

Belgija-Bruxelles: SMART 2014/0027 — Praćenje regulatornog i tržišnog razvoja za elektroničke komunikacije i digitalne usluge na zapadnom Balkanu i u Turskoj

2016/S 031-049197

Nepotpun postupak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 6.8.2015, 2015/S 150-276549)

Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate D, Unit D1: International, attention: Eddy Hartog, BU25 04/024, 1049 Brussels, BELGIJA. Contact: Central Financial Unit. E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Napomena:

Postupak sklapanja ugovora proglašen je neuspješnim.

Ugovor može biti predmetom ponovne objave.