Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 492630-2021

29/09/2021    S189

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja aplikacijske podrške

2021/S 189-492630

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 157-416421)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katica Ivan
E-pošta: katica.ivan@hac.hr
Telefon: +385 14697372
Telefaks: +385 14697307
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr
Adresa profila kupca: www.hac.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

IZRADA MOBILNE APLIKACIJE ZA INFORMIRANJE SVIH KORISNIKA O STANJU U PROMETU NA AUTOCESTAMA TE PLANOVA UPRAVLJANJA PROMETOK (TMP)

Referentni broj: M 28/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

IZRADA MOBILNE APLIKACIJE ZA INFORMIRANJE SVIH KORISNIKA O STANJU U PROMETU NA AUTOCESTAMA TE PLANOVA UPRAVLJANJA PROMETOK (TMP)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/09/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 157-416421

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

24.01.2022 00:00

Glasi:

07.02.2022 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 27/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 11/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 27/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 11/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: